Facultatea de Științe Economice

Admitere Online - Facultatea de Științe Economice

ATENŢIE!!!

Se prelunesc inscrierile la MASTER, până marţi, 21.07.2020, ora 12

 

Contact:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

DOMENIU DE LICENŢĂ

PROGRAM DE STUDII

FĂRĂ TAXĂ

CU TAXĂ

 

Locuri repartizate pt. români, UE, SEE, CE

Locuri repartizate pt.  cetăţeni străini cu plata taxei în valută (CPV)

 

Locuri repartizate pt. români, UE, SEE, CE

Locuri repartizate pt. români de pretutindeni

 

Total

din care:

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Învăţământ la distanţă (ID)

 

Absolvenţi licee mediu rural

Absolvenţi din sistemul de protecţie socială

rromi

 

Total

din care cu bursa

 

Administrarea Afacerilor

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

23

1

1

-

2

2

64

50

1

 

Economia Firmei

19

-

-

1

1

1

69

-

1

 

Administrarea Afacerilor

(în limba engleză)

15

-

-

-

-

-

65

-

10

 

Economie şi Afaceri Internaţionale

Afaceri Internaţionale

20

-

-

 

3

3

66

50

1

 

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

20

1

-

-

1

-

68

50

1

 

Finanţe

Finanţe şi Bănci

20

-

-

-

1

-

68

50

1

 

Management

Management

20

1

-

-

1

-

66

-

3

 

Marketing

Marketing

19

-

-

-

1

1

68

-

2

 

TOTAL

156

3

1

1

10

7

534

200

20

 

CRITERII DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

a.pentru programele de studii cu predare în limba română criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1: scrisoare de intenţie, evaluată prin calificativul admis/respins. 

Criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

Criterii de departajare :

1. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română

2. media anilor de liceu

b.pentru programele de studii cu predare în limba engleză criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1: candidaţii trebuie să deţină certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional, nivel minim B1(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de UOC. 

Criteriul 2: scrisoare de intenţie în limba engleză (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat şi planul de carieră al candidatului Aceasta va fi evaluată prin calificativul admis/respins. 

Criteriul 3: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 2 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

Criterii de departajare :

1. media ultimului an de liceu;

2. media penultimului an de liceu.

Studii universitare de master

 

Domenii universitare de master

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Tip de masterat

Locuri scoase la concurs

 

Locuri repartizate pt. români, UE, SEE, CE

Români de pretutindeni

 

FĂRĂ TAXĂ

CU TAXĂ

 

Total

din care cu bursă

 

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii

Cercetare

14

35

1

-

 

Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri

Profesional

14

35

1

-

 

Asigurarea Calităţii în Afaceri

Profesional

14

35

1

-

 

Economie şi Afaceri Internaţionale

Administrarea Afacerilor Internaţionale

Cercetare

14

34

2

-

 

Contabilitate

Contabilitatea şi Auditul Afacerilor

Cercetare

15

35

-

-

 

Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor

Profesional

14

35

1

-

 

Finanţe

Finanţe Corporative şi Bănci

Cercetare

14

34

2

-

 

Management

Managementul Organizaţiilor Publice şi Private

Profesional

14

35

1

1

 

TOTAL

113

278

9

1

 
 

Condiţii speciale de înscriere la concursul de admitere la master

Programele masterale de cercetare pot fi urmate numai de absolvenţii de studii de licenţă ai facultăţilor de profil economic.

La masteratele profesionale sunt admişi absolvenţi de studii de licenţă indiferent de profilul facultăţilor absolvite.

CRITERII DE ADMITERE LA STUDII DE MASTER

Media generală de admitere:

 - 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

- 20% nota obţinută la evaluarea eseului motivaţional (prezentarea planului de carieră, motivarea alegerii)

Criterii de departajare:

  1. Media anilor de studii universitare de licenţă
  2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

TAXE DE ŞCOLARIZARE

La Facultatea de Ştiinte Economice taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este:

  • Licenţă (toate programele de studii în limba română), învăţământ cu frecvenţă (IF)  - 3300 lei
  • Licenţă programul de studii în limba engleză, învăţământ cu frecvenţă (IF)  - 2200 euro
  • Licenţă (toate programele de studii), învăţământ la distanţă (ID) - 3100 lei

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?