Facultatea de Științe Economice

Admitere Online - Facultatea de Științe Economice

 

Calendarul Concursului de admitere

Studii universitare de Licenţă

Sesiunea iulie 2022

 

04 – 22 iulie 2022 (până la ora 12)

Înscrieri on-line pentru domeniile de studii de licenţă

22 iulie 2022

Afișarea listelor provizorii cu rezultatele obținute la Scrisoarea de intenție

22 - 23 iulie 2022

Depunerea prin e-mail a contestațiilor pentru rezultatele la Scrisoarea de intenție *

23 – 24  iulie 2022

Afişarea listelor definitive cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 - LICENŢĂ

25 – 27 iulie 2022 (până la ora 16)

Înmatricularea candidaţilor declaraţi ADMIS

27 - 28 iulie 2022

Afişarea listelor definitive actualizate cu rezultatele concursului de admitere după înmatricularea sau retragerea candidaților

29 – 30 iulie 2022 (până la ora 16)

Înmatricularea candidaţilor declaraţi ADMIS (conform listelor definitive actualizate)

30 – 31 iulie 2022

Afişarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 - LICENŢĂ

* Contestațiile se depun în 24 de ore de la afișarea rezultatelor

 

Calendarul Concursului de admitere

Studii universitare de Master

Sesiunea iulie 2022

04 – 21 iulie 2022 (până la ora 12)

Înscrieri on-line pentru domeniile de studii de master

21 iulie 2022

Afișarea listelor provizorii cu rezultatele obținute la Eseu

21 - 22 iulie 2022

Depunerea prin e-mail a contestațiilor pentru rezultatele la Eseu *

22 - 23 iulie 2022

Afişarea listelor definitive cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 - MASTER

24 – 26 iulie 2022 (până la ora 16)

Înmatricularea candidaţilor declaraţi ADMIS

27 iulie 2022

Afişarea listelor definitive actualizate cu rezultatele concursului de admitere după înmatricularea sau retragerea candidaților

28 – 29 iulie 2022 (până la ora 16)

Înmatricularea candidaţilor declaraţi ADMIS (conform listelor definitive actualizate)

29 – 30  iulie 2022

Afişarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 - MASTER

 

* Contestațiile se depun în 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Contact (în intervalul orar 9-17):

Informații suplimentare despre admitere se pot găsi la adresa  http://stec.univ-ovidius.ro/ 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE

La Facultatea de Ştiinte Economice taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 este:

  • Licenţă (toate programele de studii în limba română), învăţământ cu frecvenţă (IF)  - 3400 lei
  • Licenţă programul de studii în limba engleză, învăţământ cu frecvenţă (IF)  - 2200 euro
  • Licenţă (toate programele de studii), învăţământ la distanţă (ID) - 3200 lei
  • Master (toate programele de studii în limba română), învăţământ cu frecvenţă (IF)  - 3600 lei