Facultatea de Istorie și Științe Politice

Admitere Online - Facultatea de Istorie și Științe Politice

CONTACT, LINK-URI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Telefon/WhatsApp: 0772107186; 0727309295; 0723536274; 0758417049   

E-mail: ao.fisp@365.univ-ovidius.ro;

Site: http://isp.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala

Facebook: https://www.facebook.com/facultateadeistoriesistiintepolitice/

Instagram: fispofficial

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrJb9gjmblVV05ctpWczRLw

Asistență online MS Teams: https://bit.ly/AO-FISP

Asistență onlone Webex: https://ovidius.webex.com/meet/gabriel-stelian.manea

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licenţă

Programul de studii: Istorie

Programul de studii: Ştiinţe Politice

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

Programe de studii universitare de masterat

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

CRITERII DE ADMITERE

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

-         Eseu motivațional notat cu admis/respins

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 50%.

-         Interviu pe baza unui proiect, în procent de 50%

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

 

TAXE

 

Taxă de înscriere

Taxă de înmatriculare

Taxă de școlarizare

Programe de licență

Istorie

100 lei

100 lei

3000 lei/an

Științe politice

100 lei

100 lei

3000 lei/an

Relații Internaționale și Studii Europene

100 lei

100 lei

3000 lei/an

Programe de masterat

Relații internaționale în sec. XIX-XXI. Istorie și diplomație

100 lei

100 lei

3500 lei/an

Antropologie și istorie europeană

100 lei

100 lei

3500 lei/an

PLATA TAXELOR

Taxa de înscriere și/sau școlarizare se poate achita prin transfer bancar/oridn de plată:

  • TREZORERIA CONSTANŢA, pentru studenții care plătesc taxe în lei, cu următoarele detalii: 
  • Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX, 
  • Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS, 
  • Cod fiscal - 4301332, 
  • Se vor menționa clar nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP.