Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie

Admitere Online - Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

 

Programe de studii de licenţă, sesiunea septembrie 2023

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie medicală; Durata: 3 ani, 180 credite; Diplomă de licenţă în chimie medicală:

 • 7 locuri bugetate
 • 11 locuri cu taxă; taxa de studii 3500 lei

- Domeniul: Ingineria Mediului; Programul de studii: Ingineria şi protecția mediului în industrieDurata: 4 ani, 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in ingineria mediului:

 • 8 locuri bugetate
 • 14 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei

- Domeniul: Inginerie Chimică; 

Trunchi comun-Inginerie Chimica (anul I+II)

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

    - Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani, 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;

    - Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani, 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică:

 • 4 locuri bugetate, din care:
  • 4 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 • 2 locuri pentru români de pretutindeni, din care 1 loc cu bursă
 • 41 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei
 • 1 loc cu taxă non-UE, taxa de studii 2600 EUR

- Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică Tehnologică; Durata: 4 ani, 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în stiinţe inginereşti aplicate:

 • 1 loc bugetat
 • 12 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei
 • 1 loc cu taxă non-UE, taxa de studii 2600 EUR

- Criterii de selecţie admitere - Programe de licenţă:

1. Scrisoare de intenție (calificativ Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat, pondere 100%

 

Programe de studii de masterat, sesiunea septembrie 2023

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie clinică; Durata: 2 ani, 120 credite; Diplomă de master în chimie:

 • 7 locuri bugetate
 • 14 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul; Durata: 2 ani, 120 credite; Diplomă de master în chimie:

 • 2 locuri bugetate
 • 2 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

- Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani, 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică:

 • 1 loc pentru cetățeni străini bursieri ai statului român, care vin din an pregătitor
 • 11 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

- Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani, 120 credite, Diplomă de master în inginerie chimică:

 • 1 loc pentru români de pretutindeni, cu bursă
 • 4 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

- Criterii de selecţie admitere - Programe de masterat:

1. Proba orală (interviu cu notă), pondere 50%

2. Media examenului de licenţă/diplomă, pondere 50%

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

 

Contact:

E-mail:      fsai@univ-ovidius.ro

Telefon comisie admitere online FSAI: 0772297461

Telefon secretariat FSAI:                      0241606434

Site:          http://fsai.univ-ovidius.ro/admitere/criterii-de-admitere