Facultatea de Litere

Admitere Online - Facultatea de Litere

 

ADMITERE 2022

 

NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, IF și IFR, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Domeniul de licență - LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză/ germană/ franceză/ italiană/ turcă) - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 1 loc, din care:

• Locuri destinate absolvenților care provin din sistemul de protecție socială: 1 loc FTX

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 19 locuri (TX)
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 3 locuri FTX (din care 2 locuri FTX, cu bursă şi 1 loc FTX, fără bursă)

• 2 locuri TX, cu taxă în lei                                                                                              

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză/ italiană) – IFR

 • CU TAXĂ/ TX: 54 de locuri

 

 

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană/ turcă/ franceză/ italiană) -IF

 • FĂRĂ TAXĂ/FTX (pentru români, UE, SEE, CE):1 loc, din care:

• Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 61 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 1 loc FTX, fără bursă

• 2 locuri TX,  cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană / turcă) - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 5 locuri, din care:

• Locuri repartizate statistic: 4 locuri FTX

• Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX

 • CU TAXĂ/ TX (pentru români, UE, SEE, CE): 14 locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 1 loc FTX, fără bursă

• 2 locuri TX,  cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

Domeniul de licență STUDII CULTURALE

 

Studii americane (în limba engleză) -IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 4 locuri, din care:

• Locuri repartizate statistic: 3 locuri FTX

• Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 20 locuri
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

•2 locuri TX, cu taxa în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro 

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

Domeniul de licență ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

 

Jurnalism - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 2 locuri, din care:

• Locuri repartizate statistic: 1 loc FTX

• Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 51 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 3 locuri, fără taxă/FTX (din care: 1 loc FTX, cu bursă și 2 locuri FTX, fără bursă)

• 2 locuri TX , cu taxa în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

 

NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Domeniul FILOLOGIE

 

STUDII DE ROMÂNISTICĂ

 • CU TAXĂ/ TX (pentru români, UE, SEE, CE): 31 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 1 loc FTX, fără bursă

• 2 locuri TX, cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 35 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 1 loc FTX, fără bursă

• 2 locuri TX, cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

STUDII ANGLO-AMERICANE

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 26 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 2 locuri TX, cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

LIMBI MODERNE ÎN DINAMICĂ PLURILINGVĂ

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 5 locuri FTX
 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 35 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 2 locuri TX, cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

Domeniul ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

RELAȚII PUBLICE ȘI DEZVOLTARE INTERCULTURALĂ

 • FĂRĂ TAXĂ/FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 1 loc FTX
 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 59 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*

• 1 loc FTX, fără bursă

• 2 locuri TX, cu taxă în lei

*Pentru înscrierea în examenul de admitere iulie-septembrie 2022, se accesează: https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ ;

Contact: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

CRITERII DE ADMITERE 2022

FACULTATEA DE LITERE

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Domeniul de licență: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / germană/ franceză/ italiană/ turcă) – IF/ învățământ cu frecvență; durata 3 ani; 180 de credite; program acreditat, Diplomă de licenţă în Filologie

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba română), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză/ italiană) – IFR/ învățământ cu frecvență redusă; durata 3 ani; 180 de credite; program acreditat, Diplomă de licenţă în Filologie

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba română), evaluată cu calificativul admis / respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană/ turcă/ franceză/ italiană) -IF/ învățământ cu frecvență; Durata 3 ani; 180 de credite; program acreditat, Diplomă de licenţă în Filologie

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis / respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă) – IF/ învățământ cu frecvență: Durata 3 ani; 180 de credite; program autorizat provizoriu, Diplomă de licenţă în Filologie

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba franceză), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză) -IF/ învățământ cu frecvență; Durata 3 ani; 180 de credite; program acreditat, Diplomă de licenţă în Studii culturale

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism – IF/ învățământ cu frecvență; Durata 3 ani; 180 de credite; program acreditat, Diplomă de licenţă în Știinţe ale comunicării

1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50%.

2. Media generală a examenului de bacalaureat: 50%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat

 

Criterii de departajare pentru candidatii cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în EURO, valabile pentru toate programele de studii univesitare de licență:

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul FILOLOGIE

 

Studii de românistică, 4 semestre, 120 de credite; program acreditat

1. Eseu motivaţional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licenţă şi a notei obţinute la lucrarea de licenţă: 50%

 

Studii anglo-americane (în limba engleză), 4 semestre, 120 de credite; program acreditat

1. Eseu motivaţional (în limba engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licenţă şi a notei obţinute la lucrarea de licenţă: 50%

 

Comunicare și discurs intercultural în spaţiul european, 4 semestre, 120 de credite; program acreditat

1. Eseu motivaţional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licenţă şi a notei obţinute la lucrarea de licenţă: 50%

 

Limbile moderne în dinamică plurilingvă (în limba franceză și limba engleză), 4 semestre, 120 de credite; program acreditat

1. Eseu motivaţional (în limba franceză și limba engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licenţă şi a notei obţinute la lucrarea de licenţă: 50%

 

Domeniul ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Relații publice și dezvoltare interculturală, 4 semestre, 120 de credite; program acreditat.

1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10: 50 %

2. Media mediei anilor de studii universitare de licenţă şi a notei obţinute la lucrarea de licenţă: 50%

 

Criterii de departajare pentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență.

2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

 

Criterii de departajare pentru candidatii cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în EURO

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență.

2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

 

 

Taxe de școlarizare, studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Litere:

https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/taxe

 

Calendar admitere, studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Litere:

https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/calendar-admitere

 

Taxa de înscriere se achită în următorul cont:

RO74TREZ23120F330500XXXX

CUI 4301332

Detalii plată: NUME PRENUME (NUMELE DE CĂSĂTORIE ÎN PARANTEZE)

FACULTATEA DE LITERE, SPECIALIZARE

 

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Ne puteți contacta în perioada 4-18 iulie 2022, de luni până vineri, în intervalul 9-17 și în weekend în intervalul 9-12.

•Întrebări și răspunsuri:

https://docs.google.com/document/d/18Mxf-76dl0V-ndimkvzy5ic90VSlmqpV4WPDVa3znrE/edit?usp=sharing

• Telefon mobil: 0772 268 524     

• Email: ao.fl@365.univ-ovidius.ro

• Site: https://litere.univ-ovidius.ro/admitere