Facultatea de Litere

Admitere Online - Facultatea de Litere

 

ADMITERE 2023

 

NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, IF și IFR

 

Domeniul de licență: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

 

Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ franceză/ italiană/ turcă) - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 1 loc, din care:
  • Locuri destinate absolvenților care provin din sistemul de protecție socială: 1 loc FTX
 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 33 de locuri (TX)
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) – IFR

 • CU TAXĂ/ TX: 46 de locuri

 

Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/ turcă/ franceză/ italiană) -IF

 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 56 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană / turcă) - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 5 locuri, din care:
  • Locuri repartizate statistic: 4 locuri FTX
  • Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX
 • CU TAXĂ/ TX (pentru români, UE, SEE, CE): 13 locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Domeniul de licență: STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză) -IF

 • FĂRĂ TAXĂ/ FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 5 locuri, din care:
  • Locuri repartizate statistic: 4 locuri FTX
  • Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX
 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 15 locuri
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Domeniul de licență: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism - IF

 • FĂRĂ TAXĂ/FTX (pentru români, UE, SEE, CE): 1 loc, din care:
  • Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural: 1 loc FTX
 • CU TAXĂ/TX (pentru români, UE, SEE, CE): 48 de locuri TX
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI*
 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

 

NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Domeniul: FILOLOGIE

 

Studii de românistică

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Studii anglo-americane

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Limbile moderne în dinamică plurilingvă

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

Domeniul: ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Relații publice și dezvoltare interculturală

 • LOCURI REPARTIZATE PENTRU CETĂȚENII STRĂINI CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ: 3 locuri TX

 

 

CRITERII DE ADMITERE 2023

FACULTATEA DE LITERE

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Domeniul de licență: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

 

Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ franceză/ italiană/ turcă) (IF).

Criterii de selecție:

 1. Scrisoare de intenție (redactată în limba română), evaluată cu calificativul admis/ respins
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

 1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
 2. Nota la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura engleză - Limbă și literatura modernă (germană/ turcă/ franceză/ italiană) (IF)

Criterii de selecție:

 1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis/ respins
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

 1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
 2. Nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă) (IF)

Criterii de selecție:

 1. Scrisoare de intenție (redactată în limba franceză), evaluată cu calificativul admis/ respins
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

 1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
 2. Nota la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză) (IF)

Criterii de selecție:

 1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis/ respins
 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

 1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
 2. Nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism (IF)

Criterii de selecție:

 1. 1. Eseu motivațional (redactat în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 – 50%
 2. 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%

Criterii de departajare:

 1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
 2. Nota la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

Pentru admiterea candidaților cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro, la programele de studii universitare de licență, se aplică aceleași criterii de selecție ca și cele pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE.

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro, valabile pentru toate programele de studii universitare de licență:

 1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
 2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Domeniul de masterat: FILOLOGIE

 

Studii de românistică

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE

 1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%
 2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50%

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

 1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%
 2. Media generală de licență – 50%

 

Studii anglo-americane (în limba engleză)

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

 1. Eseu motivațional (în limba engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%
 2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50%

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

 1. Eseu motivațional (în limba engleză) – 50%
 2. Media generală de licență – 50%

 

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

 1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%
 2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50%

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

 1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%
 2. Media generală de licență – 50%

 

Limbile moderne în dinamică plurilingvă (masterat bilingv, în limba franceză și în limba engleză)

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

 1. Eseu motivațional (în limbile franceză și engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%
 2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50%

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

 1. Eseu motivațional (în limbile franceză și engleză) – 50%
 2. Media generală de licență – 50%

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE – domeniul FILOLOGIE:

 1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență.
 2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul FILOLOGIE:

 1. Nota obținută la lucrarea de licență.
 2. Media generală a anilor de studii de licență.

 

Domeniul de masterat: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Relații publice și dezvoltare interculturală

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

 1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 – 50 %
 2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50%

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

 1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%
 2. Media generală de licență – 50%

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

 1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență
 2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

 1. Nota obținută la lucrarea de licență
 2. Media generală a anilor de studii de licență

 

 

Taxe de școlarizare, studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Litere: 

https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/taxe

Toate taxele se achită pe platforma de admitere, prin intermediul procesatorului de plăți Netopia.

 

Calendar admitere, studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Litere:

https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/calendar-admitere

 

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Ne puteți contacta în perioada 4-8 septembrie 2023, în intervalul 9-17.

•Întrebări și răspunsuri:

https://docs.google.com/document/d/18Mxf-76dl0V-ndimkvzy5ic90VSlmqpV4WPDVa3znrE/edit?usp=sharing

• Telefon mobil: 0772 295 997

• Email: admitere.fl@365.univ-ovidius.ro  

• Site: https://litere.univ-ovidius.ro/admitere