Facultatea de Farmacie

Admitere Online - Facultatea de Farmacie

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2023

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii:

 • Farmacie
 • Asistență de Farmacie:
 • Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic

Activitati

Data

Înscriere

6.07.2023 - 19.07.2023

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

21.07.2023

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

24.07.2023, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programe de studii Asistență de Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

24.07.2023, ora 12.00

Afișare liste provizorii F/AF/CMTPC

24.07.2023

Contestații - probă concurs admitere

F/AF/CMTPC

25.07.2023

Afișare liste definitive F/AF/CMTPC

25.07.2023

Înmatriculări

26-28.07.2023 (dupa prima listă definitivă); în 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

 
 

Domeniul de licenţă: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: FARMACIE

REGLEMENTAT SECTORIAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 5 ani.
 • Calificare/titlul conferit: Farmacist.
 • Forma de învățământ:  cu frecvență.
 • Criterii de admitere: probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a)  (Anatomia şi Fiziologia Omului) şi 50 întrebări proba de Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică).
 • Baza de date pentru admitere constituită din teste grilă este publică (http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere) şi este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia şi Fiziologia Omului) şi Chimie clasele a X-a şi a Xl-a (Chimie Organică), valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2023
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii FARMACIE:
  • Anul universitar 2023 – 2024: 100 locuri

 

Domeniul de licență: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: ASISTENȚĂ DE FARMACIE

ȘI

PROGRAM DE STUDII COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

REGLEMENTATE GENERAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 3 ani,
 • Forma de învățământ:  cu frecvență
 • Criterii de admitere: probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din una din materii, la alegere:
  • Biologie (clasa a Xl-a) (Anatomia si Fiziologia omului),
  • Biologie (clasa a IX-a) (Botanică),
  • Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică)
  • Chimie (clasa a IX-a) (Chimie Anorganică).
 • Baza de date pentru admitere constituită din teste grilă este publică (http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere) şi este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia şi Fiziologia Omului), Biologie (clasa a IX-a) (Botanică), Chimie (clasele a X-a şi a Xl-a) (Chimie Organică) şi Chimie (clasa a IX-a) (Chimie Anorganică), valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2023
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii ASISTENȚĂ DE FARMACIE - 50 locuri
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii PROGRAM DE STUDII COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC - 50 locuri

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

Adresă Web: http://www.farmacie.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773307843; 0241 605 050

 

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2023 – 2024

 -   Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

Taxe

Program de studii Farmacie

Programe de studii

Asistență de Farmacie și

Cosmetică medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic

Taxa de înscriere

100 lei

100 lei

Taxă de înmatriculare 150 lei 150 lei

Taxa de școlarizare/an de studiu

7.000 lei

3.500 lei

Posibilitati de plata pentru taxa de înscriere:

 • online, cu un card bancar în platforma admitereonline.univ-ovidius.ro;