Facultatea de Farmacie

Admitere Online - Facultatea de Farmacie

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2022

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

4.07.2022-22.07.2022

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

23.07.2022

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

Desfășurare Probă concurs admitere programul de studii Asistență de farmacie

25.07.2022

 

27.07.2022

Afișare liste provizorii 

25.07.2022 Farmacie

27.07.2022 Asistență de farmacie

Contestații - probă concurs admitere

26.07.2022 Farmacie

28.07.2022 Asistență de farmacie

Afișare liste definitive

26.07.2022 Farmacie

28.07.2022 Asistență de farmacie

Înmatriculări 

27-29.07.2022 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive, Farmacie


29-30.07.2022 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive, Asistență de farmacie

 

 
 

Domeniul de licenţă: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: FARMACIE

REGLEMENTAT SECTORIAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 5 ani.
 • Calificare/titlul conferit: Farmacist.
 • Forma de învățământ:  cu frecvență.
 • Criterii de admitere: probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări din care: 50 întrebări proba de Biologie-Anatomia omului şi 50 întrebări proba de Chimie Organică.
 • Baza de date pentru admitere constituită din teste grilă este publică (http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere) şi este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2022.
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii FARMACIE:
  • Anul universitar 2022 – 2023: 100 locuri

 

Domeniul de licență: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: ASISTENȚĂ DE FARMACIE

REGLEMENTAT GENERAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 3 ani,
 • Calificare / titlul conferit: Asistent de farmacie licențiat
 • Forma de învățământ:  cu frecvență
 • Criterii de admitere: probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu 30 întrebări din materia de Biologie (clasa a Xl-a) sau Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a)
 • Baza de date pentru admitere constituită din teste grilă este publică (http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere) şi este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2022.
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii ASISTENȚĂ DE FARMACIE
  • Anul universitar 2022 – 2023: 50 locuri

INFORMATII SUPLIMENTARE

Adresă Web: http://www.farmacie.univ-ovidius.ro

 

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2022 – 2023

 -   Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

Taxe

Program de studii Farmacie

Program de studii

Asistență de Farmacie

Taxa de înscriere

100 lei

100 lei

Taxa de școlarizare/an de studiu

7.000 lei

3.500 lei

Posibilitati de plata pentru taxa de înscriere:

 • online, cu un card bancar în platforma admitereonline.univ-ovidius.ro;

 • prin transfer bancar  (de pe card, sau la orice ghiseu bancar, din orice cont) către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX,  Cod Fiscal 4301332; Detalii care trebuie sa figureze pe ordinul de plata: 

  • Nume si prenume candidat

  • Facultatea de Farmacie si Programul de studii (Farmacie sau Asistență de Farmacie)

 • prin mandat poștal (de la orice oficiu poștal), catre contul  RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria  Municipiului Constanta, Cod Fiscal 4301332, cu precizarea detaliilor de mai sus.