Facultatea de Drept și Științe Administrative

Admitere Online - Facultatea de Drept și Științe Administrative

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licenţă - Invățământ cu frecvență (IF)

 • Drept (4 ani; taxă de școlarizare: 4.000 lei)
 • Administrație publică (3 ani; taxă de școlarizare: 3.400 lei)
 • Asistență managerială și administrativă (3 ani; taxă de școlarizare: 3.200 lei)
 • Poliția locală (3 ani; taxă de școlarizare: 3.600 lei)

Programe de studii universitare de licenţă - Invățământ cu frecvență redusă (IFR)

 • Drept (4 ani; taxă de școlarizare: 3.500 lei)
 • Administrație publică (3 ani; taxă de școlarizare: 3.400 lei)

Perioada de înscriere pentru toate programele de studii de licență: 4-24 iulie 2022

Programe de studii universitare de masterat

 • Drept public (1 an; taxă de școlarizare: 4.000 lei)
 • Științe penale (1 an; taxă de școlarizare: 4.000 lei)
 • Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice (1 an; taxă de școlarizare: 4.000 lei)
 • Drept maritim (2 ani; taxă de școlarizare: 3.600 lei)
 • Managementul instituțiilor publice (2 ani; taxă de școlarizare: 4.000 lei)
 • Administrație europeană. Instituții și politici publice (2 ani; taxă de școlarizare: 3.600 lei)

Perioada de înscriere pentru toate programele de masterat: 4-24 iulie 2022

CRITERII DE ADMITERE

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

 • Eseu motivațional notat cu admis/respins;
 • Media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%.

IMPORTANT! Admiterea la programele de studii universitare de licență din domeniul Științe Administrative, se va realiza prin completarea tuturor opțiunilor privind programele de studii din cadrul domeniului. Pentru programele de studii din domeniul Științe Administrative (forma de învățământ IF), concursul se va desfășura prin alunecare, în ordinea mediilor și opțiunilor pe programe de studii, în cadrul același domeniu de licență. În acest sens, candidații vor depune un singur dosar pe domeniul de licență, iar pe platforma online se vor bifa în mod obligatoriu toate programele de studii, dar și regimul locurilor (FĂRĂ TAXĂ și CU TAXĂ), în ordinea opțiunilor proprii și în funcție de condițiile îndeplinite privind admiterea pentru locurile speciale (locurile alocate candidaților de etnie rromă și locuri repertizate pentru absolvenți de licee situate în mediul rural).

Criteriul de admitere la programele de masterat:

 • 50% din nota de la proba orală sub formă de interviu (tematica pentru interviu);
 • 50% media examenului de licență.

IMPORTANT! Admiterea la programele de studii universitare de master din domeniile Drept și Științe Administrative, se va realiza prin completarea tuturor opțiunilor privind programele de studii din cadrul domeniului. Pentru programele de studii de master din domeniile Drept și Științe Administrative, concursul se va desfășura prin alunecare, în ordinea mediilor și opțiunilor pe programe de studii, în cadrul același domeniu de master. În acest sens, candidații vor depune un singur dosar pe domeniul de master, iar pe platforma online se vor bifa în mod obligatoriu toate programele de studii, dar și regimul locurilor (FĂRĂ TAXĂ și CU TAXĂ), în ordinea opțiunilor proprii și în funcție de condițiile îndeplinite privind admiterea pentru locurile speciale (locurile alocate candidaților de etnie rromă și locuri repertizate pentru absolvenți de licee situate în mediul rural).

CUM PUTEȚI PLĂTI TAXELE?

Taxă de înscriere – 100 lei;

 • în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;
 • prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332;

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele candidatului;
 • Codul numeric personal al candidatului
 • Facultatea;
 • Forma de învăţământ: IF/ID/IFR
 • Categoria taxei; taxa de admitere

CONTACTEAZĂ-NE

Dacă întâmpini dificultăți la înscrierea dosarului, nu ezita să ne contactezi, de Luni până Vineri, între orele 9-17, Sâmbătă, între orele 9-13: