Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Redăm în cele ce urmează termenii si condițiile de utilizare a platformei online de înscriere la examenul de admitere organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Universitatea „Ovidius” din Constanța este proprietara site-ului www.univ-ovidius.ro.

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformei online de înscriere la examenul de admitere, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează:

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web si a paginii acestuia care cuprinde platforma online de înscriere la examenul de admitere sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea „Ovidius” din Constanța pune la dispoziția celor direct interesați de examenul de admitere informațiile din platforma online de înscriere la acest examen prin intermediul acestui site web în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea „Ovidius” din Constanța nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma aplicării online la acest examen și a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a fi eliminat din cadrul examenului de admitere, fiind singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea înscrierii la examenul de admitere.

 

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

Vă aducem la cunoștință faptul că taxele achitate on line prin intermediul acestui site nu se returnează.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea „Ovidius” din Constanța nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „Ovidius” din Constanța nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea „Ovidius” din Constanța își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment, fără notificare prealabilă, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune, pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea „Ovidius” din Constanța vă va solicita să divulgați date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea „Ovidius” din Constanța are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Universitatea „Ovidius” din Constanța a transmis către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) notificarea nr. 20355 din 04.07.2011 în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere cuprinsă în cadrul acestui website a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre examenul de admitere și în general pentru a oferi informații despre Universitatea „Ovidius” din Constanța. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea „Ovidius” din Constanța. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea „Ovidius” din Constanța poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.