Facultatea de Construcții

Admitere Online - Facultatea de Construcții

Admitere 2022 - Facultatea de Construcții

Contact comisia tehnică de admitere:

tel: 0772 268 470; 0721 106 422, luni-vineri in intervalul 9:00 - 17:00

email: constructii@univ-ovidius.ro

Se poate solicita asistență tehnică telefonic  si după caz, la sediul facultății.

conexiune online (audio-video): https://ovidius.webex.com/meet/constructii

 Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2022  

   Studii de LICENȚĂ 

5 -9 septembrie

(9 sept, ora 12:00)

Înscrierea ONLINE a candidaților Se poate solicita asistență tehnică telefonic  și după caz,  la sediul facultății.  Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul trece prin două etape de validare: financiar și din punct de vedere al actelor.
10 septembrie Afișarea listelor de verificare (provizorii)  
12 septembrie (9:00-16:00)  Semnalarea eventualelor neconcordante de catre candidati, prin contestatii
12 septembrie  Afișarea listelor definitive 
13-14 sept  (14.09, ora 12:00) Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății). Actualizarea listelor definitive ca urmare a retragerii  candidatilor neinmatriculati si inmatricularea candidatilor declarati admisi pe listele actualizate.
15 septembrie Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

 

   Studii de MASTER 
 

5 -9 septembrie

(9 sept, ora 12:00)

Înscrierea ONLINE a candidaților Se poate solicita asistență tehnică telefonic  și după caz,  la sediul facultății.  Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul trece prin două etape de validare: financiar și din punct de vedere al actelor.
9 septembrie (ora 19:00)  Afișarea listelor privind programarea probei orale a candidaților înscriși
10 septembrie Susținerea probei orale a candidaților înscriși; 
12 septembrie Afișarea rezultatelor probei orale si a listelor definitive
12-14 septembrie Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire la sediul facultății). Actualizarea  listelor definitive ca urmare a retragerii candidatilor neinmatriculati si inmatricularea candidatilor declarati admisi pe listele actualizate.
15 septembrie Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați.

 

 Criterii de admitere 

  LICENTA MASTER
media generala de admitere

scrisoare de intenție 

(Admis/Respins)

si 

media generală de bacalaureat

0.6 NPO+ 0.4 MGD

 NPO – nota obținută la proba orală;

 MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

criterii de departajare
 1. Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.
 1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
 2. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
 3. Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

 

 Taxe  

  LICENTA MASTER
inscriere la concursul ADMITERE 100 lei 100 lei
scolarizare 3300 lei/an 3900 lei/an

Posibilitati de plata pentru taxa de înscriere la concursul ADMITERE:

 • online, cu un card bancar în platforma admitereonline.univ-ovidius.ro;

 • prin transfer bancar  (de pe card, sau la orice ghiseu bancar, din orice cont) către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX,  Cod Fiscal 4301332; Detalii care trebuie sa figureze pe ordinul de plata: 

  • Nume si prenume candidat

  • Facultatea de CONSTRUCTII / INGINERIE CIVILA-trunchi comun (pentru studii de licenta) sau Facultatea de CONSTRUCTII/ INGINERIE CIVILA SI INSTALATII-master

 • prin mandat postal (de la orice oficiu postal), catre contul  RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria  Municipiului Constanta, Cod Fiscal 4301332, cu precizarea detaliilor de mai sus.

Informatii suplimentare despre admitere se pot gasi la adresa  

http://constructii.univ-ovidius.ro/ sau prin solicitare la adresa de email constructii@univ-ovidius.ro