Facultatea de Construcții

Admitere Online - Facultatea de Construcții

Admitere 2024 - Facultatea de Construcții

Contact comisia tehnică de admitere:

tel: 0772 298 860 luni-vineri in intervalul 9:00 - 17:00

email: constructii@univ-ovidius.ro

Se poate solicita asistență tehnică telefonic  si după caz, la sediul facultății.

 Calendarul admiterii - sesiunea IULIE 2024  

Rezultatele se afișează la adresa: https://constructii.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere

STUDII DE LICENTA

  8 iulie–16 iulie 2024

 Înscrierea ONLINE a candidaților

  • Se poate solicita asistență tehnică telefonic  0772 298 860  si după caz, la sediul facultății.
  • Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul este verificat si validat.

18 iulie 2024 

 Afișarea rezultatelor evaluării scrisorilor de intentie si a listelor initiale în vederea înmatriculării

19 iulie-22 iulie 2024  

 

 Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății)

23 iulie 2024

 Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

23-24 iulie 2024 

 Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

25 iulie 2024

 Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

STUDII DE MASTER

8 iulie–17 iulie 2024 

 

Înscrierea ONLINE a candidaților

  • Se poate solicita asistență tehnică telefonic 0772 298 860  și după caz,  la sediul facultății.
  • Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul este verificat si validat.

18 iulie 2024 

Afișarea listelor privind programarea probei orale a candidaților înscriși

19 iulie 2024

Susținerea probei orale a candidaților înscriși, la sediul facultății

22 iulie 2024 

Afițarea rezultatelor probei orale și a listelor inițiale în vederea înmatriculării

22-23 iulie 2024 

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății

24 iulie 2024

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

25 iulie 2024

Înmatricularea candidaților declarati admiți pe listele actualizate

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

 Criterii de admitere 

  LICENTA MASTER
media generala de admitere

scrisoare de intenție 

(Admis/Respins)

si 

media generală de bacalaureat

0.6 NPO+ 0.4 MGD

 NPO – nota obținută la proba orală;

 MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

criterii de departajare
  1. Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
  2. Media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.
  1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2. Media generală a examenului de licență/diplomă

 Taxe  

  LICENTA MASTER
 inscriere la concursul ADMITERE 100 lei 100 lei
 inmatriculare 150 lei 150 lei
 scolarizare 3720 lei/an 4320 lei/an

Toate taxele se platesc in platforma de admitere, cu cardul bancar (online) prin Netopia;

Informatii suplimentare despre admitere se pot gasi la adresa  

http://constructii.univ-ovidius.ro/ sau prin solicitare la adresa de email constructii@univ-ovidius.ro

*Sesiunea de admitere din septembrie 2024 se va organiza numai dacă rămân locuri neocupate/vacante în urma sesiunii de admitere din iulie 2024