Facultatea de Construcții

Admitere Online - Facultatea de Construcții

Admitere 2023 - Facultatea de Construcții

Contact comisia tehnică de admitere:

tel: 0772 298 860 luni-vineri in intervalul 9:00 - 17:00

email: constructii@univ-ovidius.ro

Se poate solicita asistență tehnică telefonic  si după caz, la sediul facultății.

 Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2023  

STUDII DE LICENTA

4 sept–11 sept 2023 (ora 12:00) 

Înscrierea ONLINE a candidaților

  • Se poate solicita asistență tehnică telefonic  0772 298 860  si după caz, la sediul facultății.
  • Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul trece prin două etape de validare: financiar și din punct de vedere al actelor.

12 sept 2023

Afișarea rezultatelor evaluării scrisorilor de intentie si a listelor initiale în vederea înmatriculării

12 sept-14 sept 2023 (ora 12:00) 

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății)

14 sept 2023

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

15 sept 2023

Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

15 sept 2023

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

STUDII DE MASTER

4 sept–11 sept 2023 (ora 12:00) 

 

Înscrierea ONLINE a candidaților

  • Se poate solicita asistență tehnică telefonic 0772 298 860  și după caz,  la sediul facultății.
  • Înscrierea este finalizată numai după generarea legitimației de concurs, după ce dosarul trece prin două etape de validare: financiar și din punct de vedere al actelor.

11 sept 2023 (ora 19:00)

Afișarea listelor privind programarea probei orale a candidaților înscriși

12 sept 2023

Susținerea probei orale a candidaților înscriși, la sediul facultății

12 sept 2023 (ora 19:00)

Afițarea rezultatelor probei orale și a listelor inițiale în vederea înmatriculării

13 sept - 14 sept 2023

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire la sediul facultății)

14 sept 2023 (ora 19:00)

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

15 sept 2023

Înmatricularea candidaților declarati admiți pe listele actualizate

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

 Criterii de admitere 

  LICENTA MASTER
media generala de admitere

scrisoare de intenție 

(Admis/Respins)

si 

media generală de bacalaureat

0.6 NPO+ 0.4 MGD

 NPO – nota obținută la proba orală;

 MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

criterii de departajare
  1. Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
  2. Media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.
  1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2. Media generală a examenului de licență/diplomă

 Taxe  

  LICENTA MASTER
inscriere la concursul ADMITERE 100 lei 100 lei
inmatriculare 150 lei 150 lei
scolarizare 3300 lei/an 3900 lei/an

Toate taxele se platesc in platforma de admitere, cu cardul bancar (online) prin Netopia;

Informatii suplimentare despre admitere se pot gasi la adresa  

http://constructii.univ-ovidius.ro/ sau prin solicitare la adresa de email constructii@univ-ovidius.ro