Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere Online - Facultatea de Matematică și Informatică

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul Matematică

Programul de studii de licență Matematică

Programul de studii de licență Matematică informatică

Domeniul Informatică:

Programul de studii de licență Informatică

Programul de studii de licență Informatică în limba engleză

 

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul Matematică

Programul de studii de masterat Matematică didactică

Domeniul Informatică:

Programul de studii de masterat Modelare și Tehnologii Informatice

Programul de studii de masterat Medii Virtuale MultiModale Distribuite

 

CRITERII DE ADMITERE

Criterii de selecție la programele de licenţă:

  • Calificativul Admis la evaluarea Scrisorii de intenție
  • Media generala de admitere = 0,85*N1+0,15*N2, unde

                N1 = media generala obținută la Examenul de  Bacalaureat,

                N2 =maxim dintre nota la disciplina  Matematică și nota  la disciplina Informatică  obținute în cadrul examenului de  Bacalaureat.

Criterii de departajare la programele de licenţă:

1. Maxim dintre nota la disciplina Matematică și nota la disciplina Informatică, obținute în cadrul Examenului de Bacalaureat

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura română – scris.

 

Criterii de selecție la programele de masterat:

  • Absolvent cu diplomă/adeverință de Licență
  • Concurs prin susținerea unui eseu în cadrul unei probe orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului.

Media de admitere se calculează cu 2 (două) zecimale (fără rotunjire), după următoarea formulă:

Medie Admitere = 0,75*N1+0,25*N2, unde   

N1 = media generală obținută la examenul de Licență,

N2= nota obținută la proba orală de admitere.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

  1. Media generală obținută la examenul de Licență;
  2. Nota obținută la proba orală de admitere;
  3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență;
  4. Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de Licență.

CONTACT:

E-mail: 

Telefon:  0241606424; 

Site: https://fmi.univ-ovidius.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/ovidius.mate.info/