Facultatea de Arte

Admitere Online - Facultatea de Arte

Admitere 2020 - Facultatea de Arte

Facultatea de Arte

Departamentul: Muzică, teatru și arte vizuale

 

ADMITERE 2020 

PROBE ADAPTATE PENTRU VARIANTA ON-LINE

Studii universitare de LICENTA

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – practice – se apreciază cu admis/respins

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

PROBA II:  practic - ponderea în media de admitere: – 100%

1.interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

2. improvizație pe un text din repertoriul candidatului.

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care două fabule,o povestire din literatura română sau universal (publicată, cu autor cunoscut), un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională-  Colocviu - oral – se apreciază cu admis / respins

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: practic – ponderea în media de admitere: – 100%

-Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie pentru proba I:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.);  Ianegic Ion  ... Istoria baletului, Ed. Muzicala a Uniunii  Compozitorilor, Bucuresti, 1967 ( care exista deja in bibliografie); Isabelle Ginot, Marcelle Michel - Dansul in secolul XX, Ed. Art, Bucuresti, 2011;  International Encyclopedia of Dance, vol.1-6, Oxford University Press, New York, 2004; Raluca Ianegic, Void and Plenitude, Ed. ICR, Bucuresti, 2005

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală – Canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/respins - practic

- Declamarea unei poezii / fabule / monolog (timp alocat: max. 5 min.);

- Dicteu ritmic;

- Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- Analiza solfegiului

PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ - pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări (indiferent de genul vocal propus) din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

* Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral 

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

-Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute - interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului

Proba II: ponderea în media de admitere: - 100% - 20 minute - crochiu desen (10 minute) – 50% - eboșă de culoare (10 minute) – 50%

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Daniela Vitcu

 

 

Facultatea de Arte

Departamentul: Muzică, teatru și arte vizuale

 

ADMITERE 2020

PROBE ADAPTATE PENTRU VARIANTA ON-LINE

 

Studii universitare de MASTERAT

 

- Arta spectacolului de music-hall

Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50

Proba II: practic - pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min. care trebuie să cuprindă text și cântec.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

           

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Probă:  Interviu cu candidatul și prezentare de portofoliu lucrări + proiect de cercetare: - 15 minute: - prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul artistic, al educatiei, sau stiintific din creaţia personală, eventual cu repere din lucrarea de licenţă*; prezentarea unui proiect de cercetare însoţit  de un Curriculum Vitae personal**;

1 Proiect (maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rand cu imagini incluse).

Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.

*/** Portofoliul de lucrări al candidatului, proiectul și Curriculum Vitae va fi transmis împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi analizat de comisie.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

                       

- Arta spectacolului liric

Proba I: Interviu – pondere notă 50%

Susţinerea teoretică a temei de disertaţie propusă de candidat (Titlul propus și câteva cuvinte despre Plan, care să cuprindă capitole şi subcapitole ale viitoarei teze, împreună cu idei centrale şi concepte care ar trebui să formeze scheletul construcţiei viitoarei lucrări). Timp alocat: max. 10 min.

Proba II: probă practică - recital - pondere notă 50%

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ - pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.

Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media generală a examenului de licență, 2. Nota de la proba Ia examenului de licență.

 

 

 

 

 

 

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Daniela Vitcu