Facultatea de Arte

Admitere Online - Facultatea de Arte

Admitere 2023 - Facultatea de Arte

 

ADMITERE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2023 – FACULTATEA DE ARTE

 

 

Date de contact:

Site: https://www.arte.univ-ovidius.ro/

Comisia Tehnica de Admitere:

Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17

Sâmbătă și Duminică 9-13

Email:  ao.fa@365.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 294 921 

Secretariat:

Email: secr_arte@yahoo.com; secr_arte@yahoo.com

Telefon: 0241 606 484

 

NUMĂR DE LOCURI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Atele spectacolului (actorie) – 3 locuri (1 loc fără taxă, 2 locuri cu taxă)

Artele spectacolului (coregrafie) – 6 locuri (5 locuri fără taxă, 1 loc cu taxă)

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ: MUZICĂ

Interpretare muzicală-canto – 4 locuri (2 locuri cu taxă, 1 loc fără taxă RP, 1 loc RP din an prăgătitor)

Muzică – 6 locuri (5 locuri fără taxă din care 1 loc Rrom, 2 locuri cu taxă, 1 loc RP fără taxă)

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ: ARTE VIZUALE

Pedagogia artelor plastice și decorative – 7 locuri (7 locuri cu taxă)

 

NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

DOMENIUL DE MASTER: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Arta actorului de music hall – 0 locuri

Arta actorului de film – 0 locuri

 

DOMENIUL DE MASTER: MUZICĂ

Arta spectacolului liric – 5 locuri (3 locuri fără taxă, 5 locuri cu taxă, 2 locuri RP fără taxă)

Studii muzicale aplicate – 3 locuri (2 locuri fără taxă din care 1 loc Rrom, 11 locuri cu taxă)

 

DOMENIUL DE MASTER: ARTE VIZUALE

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii – 42 locuri (2 locuri fără taxă, 35 locuri cu taxă, 5 locuri RP cu taxă)

 

PROBE ȘI CRITERII LICENȚĂ

 

 

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins
subproba 1 - practic:
1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mişcare şi dans;
3.lectură la prima vedere.
subproba 2colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.
 
PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
subproba 1 - practic - pondere 50%:
-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.
subproba 2 - practic – pondere 50%:
-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;
* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 10 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic, etc.), dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

 

Bibliografie:

A.P. Cehov - “Livada de vișini” și ”Pescărușul”; William Shakespeare – “Hamlet” și ”Romeo și Julieta”; I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Camil Petrescu – “Jocul ielelor”;  Marin Sorescu – “Iona”; Eugen Ionescu - ”Cântăreața cheală”, Matei Vișniec - ”Caii la fereastră”.
 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins
Colocviu
Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.
 
PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
subproba 1 – scris – pondere 50%
Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.
subproba 2 – practic – pondere 50%
Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.)

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală - canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins - practic
a) Vocalize;
b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;
c) Auz muzical:
- Recunoaşterea intervalelor simple;
- Dicteu ritmic
d) Solfegiu la prima vedere:
 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;
- analiza solfegiului;
 
PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic
Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.
 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.
 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I: vocaţională – practic/oral - se apreciază cu admis/respins.

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.


PROBA II: practic / oral ponderea în media de admitere: – 100%
Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol sau fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, formule de triolet).

Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.

 

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Giuleanu, Victor – Manualele pentru clasele IX – XII pentru licee de muzică, orice ediţie; Giuleanu, Victor – Principii fundamentale în teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975; Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Editura muzicală, Bucureşti, 1986; Bucescu, Iulia, Crăiniceanu, Dumitru – Teoria muzicii – metodă de studiu autodidact, Editura LiberArt, 1994; Râpă, Constantin – Teoria superioară a muzicii, vol. I, II, Editura MediaMusica, Cluj, 2001 – 2002; Dumitrescu, Ion – 120 Solfegii de grad superior, vol. I, Editura Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1972; Duţică, Gheorghe – Solfegiu, dicteu, analiză muzicală, solfegii grupa A, Editura Artes, Iaşi, 2004.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute - interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului
 

Proba II: ponderea în media de admitere: - 100%

- 4 ore - studiu desen (carbune sau creion pe format 50cm/70cm) – 50%

- 4 ore - studiu culoare (culori de apa pe format 50cm/70cm) – 50%

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

ARNHEIM,R.; Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator, Ed.Meridiane,1979; BERGER,R.; Descoperirea picturii,vol.I,II,III, Ed.Meridiane,1967; BOILEAU,C.; Geometria secreta a pictorilor, Ed.Meridiane,1979; DA VINCI,L.; Tratat despre pictura,Ed.Meridiane,1971; FAURE, E.;Istoria artei, vol.I, II, III, IV,V,Minerva,1970; FRANCASTEL, P.;Realitatea figurativa, Ed.Meridiane,1972; GHITESCU ,G .;Anatomia si Antropologia artistica,vol.I, II, III EDP,1979; RADIAN, H., R.; Cartea proportiilor, Ed.Meridiane, Buc.,1981; *Manualul de Istoria Artei pentru liceele de artă; *Reviste, cataloage şi albume de specialitate.; *paginile de Internet in profil

 

PROBE ȘI CRITERII MASTER

 

Arta actorului de music-hall

Proba I: Interviu - sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat – pondere notă 50%

Proba II:  practic - pondere notă 50%

Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

Arta actorului de film

ETAPA I (dosar) *
- CV
- monolog (selftape cu text impus* *)

- monolog/ povestire (selftape cu text creație proprie, care să conțină următoarele 7 cuvinte: conștiință, celălalt, respect, înteles, masă, apă, lămurește-mă. Textul trebuie prezentat și în formă scrisă, în dosarul candidatului) 
- prezentare (selftape, care să includă răspunsul la întrebarea: "ce te motivează să dai examen la masteratul de arta actorului de film") - maximum 2 minute

 

ETAPA II
PROBA I
– pondere notă 50%
- Discutii pe baza materialelor trimise
PROBA II - pondere notă 50%
- Interviu cu candidatul (15 min)
* Dosarul precizat la Etapa I se transmite pe e-mail (ao.fa@365.univ-ovidius.ro) până la data de 22 iulie 2023.                                                                                                                                                                                                                        * * Textul se afișează pe site-ul Facultății de Arte – ADMITERE – ANUNȚURI ADMITERE sau poate fi solicitat la adresa de e-mail ao.fa@365.univ-ovidius.ro.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

           

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Proba : 1a - Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă şi un proiect* de cercetare plastică cu susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat.
Proba : 1b – Interviu menit să reliefeze coerența proiectului de cercetare propus de candidat și opțiunea pentru specializare.
- acestea însoţite şi de un Curriculum Vitae care să conţină informaţii personale, activităţi/ preocupări care să ateste interesul pentru domeniul artelor vizuale.

*Proiectul va avea următoarea structură:
- text (maximum 3 pagini/ 8.500 – 9.000 semne) care să cuprindă: tema cercetării plastice, argument de natură teoretică, direcții de dezvoltare ale temei propuse, abordări posibile, etape de lucru, bibliografie (minimum 10 titluri);
- schițe personale pentru proiectul de cercetare (schițe de documentare, schițe-proiect, schițe de compoziție etc.) – dimensiuni maxime 30x40 cm.; tehnica la alegere: tempera, acrilic, acuarelă, creion, cărbune, pastel, colaj etc.;
- documentare (imagini care să reflecte raportarea cercetării plastice personale
 la repere din istoria artelor vizuale)

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

Arta spectacolului liric

 

Proba I: practice – pondere notă – 50%.

-3 (trei) piese din repertoriul universal (compozitori diferiți).

 

Proba II: Interviu - oral – pondere 50% din nota finală.

-Susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat.

 

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

Studii muzicale aplicate

Proba I: vocațională – oral – pondere în niota finală – 50%

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol și/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alterații la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate ; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniul muzical.

Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.

Prezentarea unei teme propuse de către candidat. În urma discuției se vor evalua și cunoștințele musicale generale.        

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

 

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

 

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief

Cămin C2, et 4

(Bdul Mamaia 124)

 

Proba I

21 septembrie 2023, ora 15:00

Interpretare muzicală-canto

Proba II

22 septembrie 2023, ora 15:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, ora 20:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

 

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Muzică

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Cămin 2 – Sala „D. Sărăcescu” (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 10:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Înscrierea candidaților

10-15 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Atelier Mansardă PAPD

Proba I

16 septembrie 2023, ora 10:00

Proba II.1

17 septembrie 2023, ora 9:00-13:00

Proba II.2

17 septembrie 2023, ora 14:00-18:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

17 septembrie 2023, orele 20:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

18 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

18 septembrie 2023, orele 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

19 septembrie 2023, orele 10:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Cămin C2 parter (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 10:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 09:00 (subproba 1)

22 septembrie 2023, ora 14:00 (subproba 2)

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Actorie)

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 12:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

         

 

 

CALENDAR ADMITERE MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Înscrierea candidaților

10-15 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Atelier Mansardă (Bdul Mamaia 124)

Proba I a, b

16 septembrie 2023, ora 15:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

17 septembrie 2023, ora 10:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

18 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

18 septembrie 2023, orele 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

19 septembrie 2023, orele 16:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de music-hall

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 10:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

25 septembrie 2023, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta spectacolului liric

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief

Cămin C2, et 4

(Bdul Mamaia 124)

Proba I

22 septembrie 2023, ora 15:00

Proba II

23 septembrie 2023, ora 15:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

23 septembrie 2023, ora 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

24 septembrie, orele 11:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

25 septembrie 2023, ora 16:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

26 septembrie 2023, ora 16:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Studii muzicale aplicate

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Cămin 2 – Etaj 2, Sala 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 15:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 15:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de film

Înscrierea candidaților

10-20 septembrie 2023 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2023, ora 16:00

Proba II

22 septembrie 2023, ora 16:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

22 septembrie 2023, orele 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23 septembrie 2023, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2023, ora 20:00

       

 

TAXE ADMITERE LICENȚĂ 2023

Taxă de înscriere – 100 lei/program de studii

Taxă înmatriculare – 150 lei/program  de studii

TAXE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ 2023

 

Artele Spectacolului (Actorie) – 7000 LEI/an

 

Artele Spectacolului (Coregrafie) – 7000 LEI/an

 

Interpretare Muzicală - canto – 7000 LEI/an

 

Muzică 6500 LEI/an

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative – 6500 LEI/an

 

 

TAXE ADMITERE MASTER 2023

Taxă de înscriere – 100 lei/program de studii

Taxă înmatriculare  - 150 lei/program  de studii

TAXE ȘCOLARIZARE MASTER 2023

Arta actorului de music-hall – 7500 LEI/an

 

Arta actorului de film – 7500 LEI/a

           

Arta educaţiei muzicale – 7000 LEI/an

 

Arta spectacolului liric – 7500 LEI/an

 

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii – 7000 LEI/an

 

 

Plata taxei de admitere: se va realiza online

Acte necesare: https://admitere.univ-ovidius.ro/home/dosarul-de-inscriere/