Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Admitere Online - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Admitere 2022 - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

IMPORTANT! - PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PLATFORMEI DE ADMITERE:

 • Pentru programele de LICENȚĂ - candidații pot înscrie/corecta dosarele în platformă în intervalul 4 iulie 2022, ora 00.00, până pe 18 iulie 2022, ora 16.00. Pentru programele de studii Psihologie, Asistență socială și Psihopedagogie specială.
 • Pentru programul de LICENȚĂ Pedagogia învățământului primar și preșcolar - candidații pot înscrie/corecta dosarele în platformă în intervalul 4 iulie 2022, ora 00.00, până pe 16 iulie 2022, ora 16.00.
 • Pentru programele de MASTERAT - candidații pot înscrie/corecta dosarele în platformă în intervalul 4 iulie 2022, ora 00.00, până pe 20 iulie 2022, ora 16.00

REZERVAȚI-VĂ MINIMUM 30 DE MINUTE PENTRU COMPLETAREA UNUI DOSAR! 

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII CARE SOLICITĂ AJUTOR COMISIEI TEHNICE, PENTRU ÎNSCRIEREA DOSARULUI: 

1. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro

2. Pe platforma Microsoft Teams, accesând https://bit.ly/3hnrCxY

3. La numărul de telefon al comisiei tehnice: 0772 268 528, în intervalul 9.00-17.00.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licență: PSIHOLOGIEASISTENȚĂ SOCIALĂPSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂPEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR.

Programe de studii universitare de masteratPSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚIIMANAGEMENT EDUCAȚIONAL. 

 

CRITERII DE ADMITERE

Programe de studii universitare de licență

 • Eseu motivațional - notat cu admis/respins;
 • Media la examenul de bacalaureat - 100%.

​Criterii de departajare:

 • Nota obținută la examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
 • Media anilor de studiu din liceu.

Probe eliminatorii de abilități de comunicare și aptitudini - Pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Pentru detalii accesați: http://pse.univ-ovidius.ro/admitere/criterii-de-admitere

 

Programe de studii universitare de masterat (Psihodiagnoza personalității și Management educațional)

 • Interviu - Realizarea și prezentarea unui PROIECT de cercetare științifică, elaborat de către candidat pe baza Normelor de elaborare a unei lucrări ştiinţifice, în baza tematicii şi bibliografiei de admitere (disponibile pe site) - 50%.
 • Media examenului de licență - 50%.

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba de concurs-interviu;
 • Media examenului de licență;
 • Media anilor de studiu de licenţă.

 

TAXE

Taxe de admitere - Studii universitare de licenţă  la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2022

Taxa de înscriere

100 lei

 

Taxe de școlarizare pentru studii universitare de licență

Programul de studiu

Valoare lei

Psihologie 

3500 lei

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

3500 lei

Psihopedagogie specială

3100 lei

Asistență socială 

3100 lei

 

Taxe de admitere - Studii universitare de masterat la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2022

Taxa de înscriere

100 lei

 

Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat

Programul de studiu

Valoare lei

Psihodiagnoza personalităţii

3700 lei

Management educaţional

3700 lei

 

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere și a taxei de şcolarizare

Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, sesiunea iulie-septembrie 2022, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalităţi:

 • Plata cu cardul direct din platforma de admitere. 
 • Banca/ Trezoreria Constanța pentru candidații care plătesc taxe în lei, cu următoarele detalii: 
  • Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX, 
  • Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS, 
  • Cod fiscal - 4301332
  • Explicație - nume și prenume candidat, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP. 
  • Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

 

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Telefon: 0772 268 528

E-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro SAU secretariat_fpse@univ-ovidius.ro

Site: http://pse.univ-ovidius.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/fpseuoc/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ezz8m5QKl6M