Cum poţi trece pe locuri de la buget?

 

(1)   Locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar 2015/2016 prin Hotărâre de Guvern, se alocă Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2)   Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii de licență concomitent indiferent de instituțiile de învățământ ce le oferă; un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență; prezentând în acest sens actele originale la dosar în maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, conform metodologiei proprii fiecărei facultăți. Candidatul admis la mai multe programe de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru programul de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat.

(3)   Studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare  internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare, cursurile a două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat.

(4)    Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

(5)   Studenții care au fost înmatriculați în anii anteriori la un program de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat fără a-l fi finalizat, pot candida la concursul de admitere pentru un al doilea program de studii existând posibilitatea de a fi finanțat de bugetul de stat numai pentru un număr total de ani corespunzător duratei noului program de studiu. Astfel la cel de al doilea program de studiu, numarul de ani pentru care poate primi finanțare de la bugetul de stat se determină prin diferența dintre numărul de ani corespunzător celui de al doilea program de studii și  numărul de ani finanțați de la bugetul de stat parcurși în cadrul primului program de studii.

(6)   Același regim vizează și studenții din anul I care în prealabil au fost exmatriculați sau care s-au retras de la studii de pe un loc bugetat. Fiecare an de studiu poate fi finanțat de la bugetul de stat o singură dată.

(7)   Absolvenții unui program de licență care au ocupat un loc bugetat pe toată perioada studiilor pot candida pentru admiterea la un nou program de licență numai în regim cu taxă. În situația în care primul program de licență a fost urmat în regim cu taxă candidatul poate candida pentru ocuparea unui loc bugetat la noul program de licență, daca media de admitere permite ocuparea unui astfel de loc.

(8)   Candidații sunt obligați să declare pe proprie răspundere în fișa de înscriere numărul de ani în care au beneficiat de finanțare de la buget în cazul în care au parcurs în prealabil alt program de licență, indiferent de instituția de învățământ superior ale cărei cursuri le-au urmat.

(9)   Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care în urma primei sesiuni au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă, conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat. Cea de-a doua sesiune a concursului de admitere se desfăşoară în acelaşi mod ca prima sesiune.

(10)  In situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de licență, acesta trebuie să declare în scris în termenul stabilit de fiecare facultate opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea  diplomei de bacalaureat  în  original.

(11)  Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită nu se returnează în caz de retragere. Candidaților admiși  pe locuri  cu taxă  care  ulterior  au  urcat  pe locuri  bugetate în urma retragerii altor candidați li se restituie taxa de școlarizare  achitată la înmatriculare.

(12)  Ocuparea locurilor eliberate de la buget din ambele sesiuni de admitere se va face dupa incheierea celei de a doua sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a  mediilor de admitere, conform legii, indiferent de opţiunea iniţială a candidaţilor exprimată în fişa de înscriere.

(13)  În situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de masterat, acesta trebuie să declare în scris în termenul stabilit de fiecare facultate opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență în  original.

(14)  Nedepunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

(1)   Locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar 2015/2016 prin Hotărâre de Guvern, se alocă Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2)   Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii de licență concomitent indiferent de instituțiile de învățământ ce le oferă; un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență; prezentând în acest sens actele originale la dosar în maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, conform metodologiei proprii fiecărei facultăți. Candidatul admis la mai multe programe de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru programul de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat.

(3)   Studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare  internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare, cursurile a două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat.

(4)    Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

(5)   Studenții care au fost înmatriculați în anii anteriori la un program de studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat fără a-l fi finalizat, pot candida la concursul de admitere pentru un al doilea program de studii existând posibilitatea de a fi finanțat de bugetul de stat numai pentru un număr total de ani corespunzător duratei noului program de studiu. Astfel la cel de al doilea program de studiu, numarul de ani pentru care poate primi finanțare de la bugetul de stat se determină prin diferența dintre numărul de ani corespunzător celui de al doilea program de studii și  numărul de ani finanțați de la bugetul de stat parcurși în cadrul primului program de studii.

(6)   Același regim vizează și studenții din anul I care în prealabil au fost exmatriculați sau care s-au retras de la studii de pe un loc bugetat. Fiecare an de studiu poate fi finanțat de la bugetul de stat o singură dată.

(7)   Absolvenții unui program de licență care au ocupat un loc bugetat pe toată perioada studiilor pot candida pentru admiterea la un nou program de licență numai în regim cu taxă. În situația în care primul program de licență a fost urmat în regim cu taxă candidatul poate candida pentru ocuparea unui loc bugetat la noul program de licență, daca media de admitere permite ocuparea unui astfel de loc.

(8)   Candidații sunt obligați să declare pe proprie răspundere în fișa de înscriere numărul de ani în care au beneficiat de finanțare de la buget în cazul în care au parcurs în prealabil alt program de licență, indiferent de instituția de învățământ superior ale cărei cursuri le-au urmat.

(9)   Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care în urma primei sesiuni au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă, conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat. Cea de-a doua sesiune a concursului de admitere se desfăşoară în acelaşi mod ca prima sesiune.

(10)  In situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de licență, acesta trebuie să declare în scris în termenul stabilit de fiecare facultate opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea  diplomei de bacalaureat  în  original.

(11)  Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită nu se returnează în caz de retragere. Candidaților admiși  pe locuri  cu taxă  care  ulterior  au  urcat  pe locuri  bugetate în urma retragerii altor candidați li se restituie taxa de școlarizare  achitată la înmatriculare.

(12)  Ocuparea locurilor eliberate de la buget din ambele sesiuni de admitere se va face dupa incheierea celei de a doua sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a  mediilor de admitere, conform legii, indiferent de opţiunea iniţială a candidaţilor exprimată în fişa de înscriere.

(13)  În situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de masterat, acesta trebuie să declare în scris în termenul stabilit de fiecare facultate opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență în  original.

(14)  Nedepunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?