Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Admitere Online - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Admitere 2020 - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

IMPORTANT! - PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PLATFORMEI DE ADMITERE:

 • Pentru programele de LICENȚĂ - candidații pot înscrie dosarele în platformă în intervalul 8 iulie 2020, ora 00.00, până pe 14 iulie 2020, ora 17.00
 • Pentru programele de MASTERAT - candidații pot înscrie dosarele în platformă în intervalul 14 iulie 2020, ora 00.00, până pe 18 iulie 2020, ora 17.00

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII CARE SOLICITĂ AJUTOR COMISIEI TEHNICE, PENTRU ÎNSCRIEREA DOSARULUI, PE PLATFORMA MICROSOFT TEAMS

Ce trebuie să facă un candidat?

1. Intrați pe contul de candidat (din platformă)

2. Instalați MS Teams (dacă aveți nevoie de ajutor)

3.1. Alege Sesiunea, Facultatea și Concursul -> Obțineți ajutor -> Trimiteți cererea de ajutor

3.2. Aveți un concurs început: Obțineți ajutor -> Trimiteți cererea de ajutor

4. Se deschide aplicația Teams, se setează un nume și se așteaptă un membru al comisiei. ATENȚIE! Preluarea solicitării de ajutor nu se va face imediat, ci numai după ce un membru al comisiei tehnice este disponibil pentru a prelua solicitarea.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licență

Programul de studii: PSIHOLOGIE

Programul de studii: ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Programul de studii: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Programul de studii: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 

Programe de studii universitare de masterat

Programul de studii: PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII

Programul de studii: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Programul de studii: MASTERAT DIDACTIC (admiterea se va desfășura doar în sesiunea septembrie 2020)

 

CRITERII DE ADMITERE

Programe de studii universitare de licență

 • Eseu motivațional - notat cu admis/respins;
 • Media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%.

​Criterii de departajare:

 • Nota obținută la examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
 • Nota obținută la examenul de Bacalaureat la proba scrisă obligatorie a profilului.

Programe de studii universitare de masterat (Psihodiagnoza personalității și Management educațional)

 • Interviu - Realizarea și prezentarea unui PROIECT de cercetare științifică, elaborat de către candidat pe baza Normelor de elaborare a unei lucrări ştiinţifice, în baza tematicii şi bibliografiei de admitere (disponibile pe site), în procent de 50%.
 • Media examenului de licență, în procent de 50%.

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba de concurs-interviu;
 • Media examenului de licență;
 • Nota obținută la Elaborarea si susținerea lucrării de licenţă.

Programe de studii universitare de masterat (Masterat didactic)

 • Proba interviu scris pentru evaluarea competențelor didactice, de comunicare  și de relaționare solicitat candidaților la examenul de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2020 - notat cu admis/respins;
 • Media examenului de licență - în procentaj de 100%.

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență,
 • Media generală a anilor de studii universitare de licență.

TAXE

Taxe de admitere - Studii universitare de licenţă  la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2020

Taxa de înscriere

100 lei

Taxa de înmatriculare

100 lei

Taxe de școlarizare pentru studii universitare de licență

Programul de studiu

Valoare lei

Psihologie 

3400 lei

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

3400 lei

Psihopedagogie specială

3000 lei

Asistență socială 

3000 lei

Taxe de admitere - Studii universitare de masterat la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2020

Taxa de înscriere

100 lei

Taxa de înmatriculare

100 lei

Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat

Programul de studiu

Valoare lei

Psihodiagnoza personalităţii

3600 lei

Management educaţional

3600 lei

Masterat didactic

-

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere și a taxei de şcolarizare

Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, sesiunea iulie-septembrie 2020, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere, taxa de înmatriculare, respectiv taxa de școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalităţi:

 • Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, pentru studenții care plătesc taxe în lei, cu următoarele detalii: 
  • Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX, 
  • Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS, 
  • Cod fiscal - 4301332, 
  • Explicație - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP. 
  • Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma http://admitere.univ-ovidius.ro/ 

 

CONTACT, LINK-URI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Telefon/WhatsApp: 0241-606470

E-mail: admitere.fpse@365.univ-ovidius.ro SAU secretariat_fpse@univ-ovidius.ro

Site: http://pse.univ-ovidius.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/fpseuoc/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mYk5Whk4uXg&t=5s

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?