Facultatea de Litere

Admitere Online - Facultatea de Litere

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Ne puteți contacta în perioada 5-8 septembrie, de luni până vineri în intervalul 9-17 și în weekend în intervalul 9-12.

•Telefon mobil: 0775220260

•Email: litere.admitere@univ-ovidius.ro

• Asistență în timp real prin Webex: https://meetingsemea20.webex.com/meet/Admitere-Litere-Ovidius

•Asistență în timp real de pe site-ul Facultății de Litere prin Tawk.to

•Site: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala

 

Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Litere

Nivel

Domeniul de studii universitare de licență/ master

Denumirea programului de studii

Forma de înv.

Durata studiilor (ani)

Nr. credite

Taxe de școlarizare/ an

Criterii de selecție admitere - pondere

Criterii de departajare admitere - pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE
 - Lei -

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în EURO
 - Euro -

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în EURO

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în EURO

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura franceză – O limbă și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă)

IF

3

180

3500

2700

1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, franceză, italiană)

IF

3

180

3500

2700

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană)

IFR

3

180

3300

 

1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)

IF

3

180

3500

2700

1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Licență

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

IF

3

180

3500

2700

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) notată cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Licență

Stiinte ale comunicarii

Jurnalism

IF

3

180

3500

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) notat cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Eseu motivațional (in limba română) notat cu admis / respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat

1. Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

Master

Filologie

Studii de românistică

IF

2

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2. Media generală a anilor de studii de licență.

Master

Filologie

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

IF

2

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2. Media generală a anilor de studii de licență.

Master

Filologie

Studii anglo-americane

IF

2

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba engleză)– 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Eseu motivațional (in limba engleză)– 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2. Media generală a anilor de studii de licență.

Master

Filologie

Limbile moderne în dinamică plurilingvă

IF

2

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limbile franceză si engleză)– 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Eseu motivațional (in limbile franceză si engleză)– 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2. Media generală a anilor de studii de licență.

Master

Stiințe ale comunicării

Relații publice și dezvoltarea interculturală

IF

2

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50%
2. Media generală de licență – 50%

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2. Media generală a anilor de studii de licență.

 

Cifre de școlarizare – sesiunea septembrie 2020

Nivel

Domeniul de studii universitare de licență/ master

Denumirea programului de studii

Forma de înv.

Durata studiilor (ani)

Nr. credite

Număr maxim de locuri (buget +taxă) CAPACITATE ARACIS

FĂRĂ TAXĂ

 

 

 

 

 

CU TAXĂ

Locuri repartizate pentru români, UE, SEE, CE

din care,

Locuri repartizate pentru români, UE, SEE, CE

Locuri repartizate pentru cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în valută

Locuri repartizate statistic

Locuri repartizate pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

Locuri repartizate pentru rromi

Locuri repartizate pentru absolvenți de licee situate in mediul rural

Locuri destinate absolvenților care provin din sistemul de protecție socială

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura franceză – O limbă și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă)

IF

3

180

30

1

0

0

0

1

0

14

4

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, franceză, italiană)

IF

3

180

120

0

0

0

0

0

0

67

5

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană)

IFR

3

180

75

0

0

0

0

0

0

59

0

Licență

Limbă și literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)

IF

3

180

90

1

0

0

0

0

1

18

5

Licență

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

IF

3

180

40

10

10

0

0

0

0

15

5

Licență

Stiinte ale comunicarii

Jurnalism

IF

3

180

75

0

0

0

0

0

0

48

5

 

TOTAL L

 

 

 

 

430

12

10

0

0

1

1

218

24

Master

Filologie

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

IF

2

120

50

3

3

0

0

0

0

35

5

Master

Filologie

Studii anglo-americane

IF

2

120

50

0

0

0

0

0

0

33

5

Master

Filologie

Studii de românistică

IF

2

120

50

0

0

0

0

0

0

30

5

Master

Filologie

Limbile moderne în dinamică plurilingvă

IF

2

120

50

0

0

0

0

0

0

31

5

Master

Stiințe ale comunicării

Relații publice și dezvoltarea interculturală

IF

2

120

50

0

0

0

0

0

0

31

5

 

TOTAL M

 

 

 

 

250

3

3

 

 

 

 

160

25

 

 

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?