Facultatea de Farmacie

Admitere Online - Facultatea de Farmacie

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

03.09.2020 (ora 8.00) – 07.09.2020 (ora 17.00)

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

7.09.2020

Desfășurare Probe concurs admitere

9.09.2020

Afișare liste provizorii

9.09.2020

Contestații

10.09.2020

Afișare liste definitive

11.09.2020

Înmatriculări

11 - 14.09.2020

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

14.09.2020

 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2020

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

Activitati

Data

Înscriere

13.07.2020-22.07.2020

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

24.07.2020

Desfășurare Probe concurs admitere

27.07.2020

Afișare liste provizorii programul de studii Farmacie

Afișare liste definitive programul de studii Asistență de Farmacie

28.07.2020

Contestații - probă concurs admitere programul de studii Farmacie

29.07.2020

Afișare liste definitive programul de studii Farmacie

29.07.2020

Înmatriculări

In 72 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

 

Domeniul de licenţă: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: FARMACIE

REGLEMENTAT SECTORIAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 5 ani.
 • Calificare/titlul conferit: Farmacist.
 • Forma de învățământ:  cu frecvență.
 • Criterii de admitere: probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări din care: 50 întrebări proba de Biologie-Anatomia omului şi 50 întrebări proba de Chimie Organică.
 • Baza de date pentru admitere constituită din teste grilă este publică (http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere) şi este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2020.
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii FARMACIE:
  • Anul universitar 2020 – 2021: 100 locuri

 

Domeniul de licență: SĂNĂTATE

PROGRAM DE STUDII: ASISTENȚĂ DE FARMACIE

REGLEMENTAT GENERAL ÎN CADRUL U.E.

 • Durata studiilor: 3 ani,
 • Calificare / titlul conferit: Asistent de farmacie licențiat
 • Forma de învățământ:  cu frecvență
 • Criterii de admitere: evaluarea dosarelor candidaţilor, însoţite de o scrisoare de intenţie
 • Ierarhizarea candidaţilor se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;
  • Capacitatea de școlarizare – program de studii ASISTENȚĂ DE FARMACIE
  • Anul universitar 2020 – 2021: 50 locuri

INFORMATII SUPLIMENTARE

Adresă Web: http://www.farmacie.univ-ovidius.ro

 

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2020 – 2021

 -   Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

Taxe

Program de studii Farmacie

Program de studii

Asistență de Farmacie

Taxa de înscriere

100 lei

100 lei

Taxa de înmatriculare

100 lei

100 lei

Taxa de școlarizare/an de studiu

7.000 lei

3.500 lei

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?