Facultatea de Construcții

Admitere Online - Facultatea de Construcții

Admitere 2020 - Facultatea de Construcții

 

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2020 

PRELUNGIREA inmatricularii la studii de LICENTA  pana la data de 15.09.2020, ora 12

  LICENTA MASTER
inscriere online - inscrierea e finalizata  dupa validarea dosarelor si generarea legitimatiei de concurs! 4.09.-10.09. (ora 14) 4.09.-10.09. (ora 16)
sustinere proba orala* - 11.09.*
afisarea rezultatelor 11.09. 11.09.
inmatricularea candidatilor admisi 11.09.-14.09. (ora 12) 14.09.-15.09. (ora 12)

*se sustine on-line pe platforma CISCO WEBEX, începând cu ora 8:30; linkul de acces: https://meetingsemea3.webex.com/meet/tflorin; pentru întâlnirea online trebuie să aveţi acces la un calculator cu cameră video şi sistem audio şi să accesaţi linkul la ora programată, care va fi afisata pe site-ul faculatii dupa încheierea înscrierii.  

Criterii de admitere

  LICENTA MASTER
media generala de admitere

scrisoare de intentie 

(Admis/Respins)

si 

media generală de bacalaureat

0.6 NPO+ 0.4 MGD

 NPO – nota obținută la proba orală;

 MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

criterii de departajare
 1. Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.
 1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
 2. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
 3. Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

 

Taxe 

  LICENTA MASTER
inscriere la concursul ADMITERE 100 lei 100 lei
scolarizare 3300 lei/an 3900lei/an

Posibilitati de plata pentru taxa de înscriere:

 • online, cu un card bancar în platforma admitereonline.univ-ovidius.ro;

 • prin transfer bancar  (de pe card, sau la orice ghiseu bancar, din orice cont) către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX,  Cod Fiscal 4301332; Detalii care trebuie sa figureze pe ordinul de plata: 

  • Nume si prenume candidat

  • Facultatea de CONSTRUCTII/ INGINERIE CIVILA-trunchi comun (pentru studii de licenta) sau Facultatea de CONSTRUCTII/ INGINERIE CIVILA SI INSTALATII-master

 • prin mandat postal (de la orice oficiu postal), catre contul  RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria  Municipiului Constanta, Cod Fiscal 4301332, cu precizarea detaliilor de mai sus.

Informatii suplimentare despre admitere se pot gasi la adresa  http://constructii.univ-ovidius.ro/
 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?