Facultatea de Educație Fizică și Sport

CALENDAR ADMITERE

 

PROGRAM DE PREGATIRE ADMITERE 

Inscrierea se va face online la urmatoarea adresa: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ 

Cei care intampina greutati si doresc informatii suplimentare pentru inscriere sa se prezinte cu actele la sediul FEFS (Constanța, Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470, tel./fax 0241-640443) pentru ajutor si lamuriri suplimentare.

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ 2018 - IF SI IFR

 Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.

 

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie

09 – 23  lulie

Perioadă de înscriere

23  iulie

Afișarea listei de verificare

24 – 26  iulie

Susținerea probelor de concurs

26  iulie

Afișarea rezultatelor provizorii

27  iulie

Afișarea rezultatelor definitive

27 – 30  iulie

Înmatriculări

30  iulie

Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și înmatriculați)

                                                                                                 

    Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care în urma primei sesiuni au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă, conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat.

    În eventualitatea organizării celei de-a doua sesiuni de admitere pentru ocuparea locurilor rămase disponibile după sesiunea iulie, concursul de admitere se susţine în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune.

 

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie

05 – 09  septembrie

Perioadă de înscriere

09  septembrie

Afișarea listei de verificare

10 – 11  septembrie

Susținerea probelor de concurs

11  septembrie

Afișarea rezultatelor provizorii

12  septembrie

Afișarea rezultatelor definitive

12 – 15  septembrie

Înmatriculări

15  septembrie

Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și înmatriculați)

 

     Eventualele locuri rămase neocupate după a doua sesiune de admitere se anulează.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  

- Locuri bugetate – 21, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 47

- CPV  - 2

TOTAL - 70

 

Programul de studii: Sport și performanță motrică 

- Locuri bugetate – 19

- Locuri cu taxă –29

- CPV  - 2

TOTAL - 50

 

Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 

- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 30

- CPV  - 0

TOTAL - 40

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  

- Locuri cu taxă – 50

TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

 

CRITERII DE ADMITERE

Programe de studii universitare de licenţă

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri fără taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

- ocupanţii locurilor I – VI  la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat;

      Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri cu taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

-ocupanţii locului I la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori);

-ocupanţii locurile I-III la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă.

-componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori);

-ocupanţii locurilor II – III  la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, junior);

      FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actul oficial şi de a lua hotărâri,în cazul în care acestea nu se confirmă.

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă           – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

 

TAXELE DE ȘCOLARIZARE

 

Nr.

Crt

Facultatea

Domeniul de LICENTA

Programul de studiu

Durata studiilor

Taxe de școlarizare

1

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

3 ani

3.300 lei

2

Sport și performanță motrică

3 ani

3.300 lei

3

Educație fizică și sportivă - IFR

3 ani

3.300 lei

4

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

3 ani

3.300 lei

5

Taxă de înscriere

100 lei

6

Taxă de înmatriculare

50 lei

7

Taxă în regim CPV

2.500 euro

 

 

TAXELE  DE ȘCOLARIZARE

 

Nr.

Crt

Facultatea

Domeniul de MASTERAT

Programul de studiu

Durata studiilor

Taxe de școlarizare

1

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport școlar

2 ani

3.500 lei

2

Performanță în sport

2 ani

3.500 lei

4

Kinetoterapie

Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică

2 ani

3.500 lei

5

Taxă de înscriere

100 lei

6

Taxă de înmatriculare

50 lei

7

Taxă în regim CPV

2.500 euro

 

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?