Facultatea de Teologie

 

Studii universitare de licență

Domeniul de licență: Teologie

Programul de studii: Teologie Ortodoxă Pastorală

(4 ani, 240 de credite, forma de învățământ IF*)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă asistență socială

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă didactică

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Muzică

Programul de studii: Muzică religioasă

 (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

* IF - învățământ cu frecvență

 

Studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de masterat: Teologie

Programul de studii:

 • Exegeză biblică
 • Managementul turismului religios
 • Pastorație și viață liturgică
 • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

CRITERII DE ADMITERE

 

Studii universitare de licență

Teologie Ortodoxă Pastorală

 • test psihologic* – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;
 • susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale** (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice) – admis/respins;
 • test tip grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (Învățătura de credință);
 • media examenului de bacalaureat.

Media examenului de admitere*** se calculează astfel:

 • 50% nota testului grilă;
 • 50% media examenului de bacalaureat.

* Testul psihologic și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;

** Testul de dicție și aptitudini muzicale constă în două probe:

- recitarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni);

- verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

*** Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie:

 1. nota obținută la testul grilă (Teologie Dogmatică Ortodoxă);
 2. nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă).

Teologie ortodoxă asistență socială și Teologie ortodoxă didactică

 • test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;
 • media examenului de bacalaureat (aceasta reprezintă și media de admitere. Media minimă este 5,00 /cinci/).

Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

 1. nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);
 2. nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Muzică religioasă

 •  test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;
 • verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins;
 • media examenului de bacalaureat (aceasta reprezintă și media de admitere. Media minimă este 5,00 /cinci/).

 Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

 1. nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);
 2. nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Studii universitare de masterat

Concursul de admitere constă în susținerea unei probe orale privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, notată de la 1 la 10. Tematica și bibliografia sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”: http://teologie.univ-ovidius.ro/admitere/

Media de admitere se calculează astfel:

 • 50% media examenului de licență;
 • 50% nota obținută la proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

 1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență;
 2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentele și de specialitate.

 

Taxe admitere 2017

- taxa de înscriere - 100 Lei

- taxa de înmatriculare - 100  Lei

 

Taxe de școlarizare anuale

- TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ – 2800 Lei

- TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ – 2600 Lei

- TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 2600 Lei

- MUZICĂ RELIGIOASĂ – 5000 Lei

 

- PENTRU TOATE PROGRAMELE MASTERALE TAXA DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 1500 Lei / SEMESTRU

Calendarul propriu de admitere

pentru sesiunile iulie - septembrie 2017

Studii universitare de licență

Sesiunea iulie 2017:

Activități

Data

Înscriere

10 – 25.07.2017

Afișare liste verificare

25.07.2017

Desfășurare Probe concurs admitere

26.07.2017

Afișare liste provizorii

27.07.2017

Contestații

28.07.2017

Afișare liste definitive

29.07.2017

Înmatriculări

29 – 31.07.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

01.08.2017

 

Sesiunea septembrie 2017:

Activități

Data

Înscriere

06 – 11.09.2017

Afișare liste verificare

11.09.2017

Desfășurare Probe concurs admitere

12.09.2017

Afișare liste provizorii

12.09.2017

Contestații

12.09.2017

Afișare liste definitive

13.09.2017

Înmatriculări

13-15.09.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

15.09.2017

 

Studii universitare de masterat:

Activități

Data

Înscriere

18 – 25.07.2017;

   06 – 11.09.2017

Afișare liste verificare

11.09.2017

Desfășurare Probe concurs admitere

12.09.2017

Afișare liste provizorii

12.09.2017

Contestații

12.09.2017

Afișare liste definitive

13.09.2017

Înmatriculări

13-15.09.2017

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

15.09.2017

 

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?