Facultatea de Teologie

CALENDAR ADMITERE 2018

 

Studii universitare de licență

 

Activități

Data

Înscriere

09 – 20.07.2018

Afișare liste verificare

21.07.2018

Desfășurare Probe concurs admitere (APTITUDINI)

23.07.2018

Desfășurare Probe concurs admitere (TEST GRILĂ)

23.07.2018

Afișare liste provizorii

24.07.2018

Contestații

25.07.2018

Afișare liste definitive 1

26.07.2018

Înmatriculări

27 – 28.07.2018

Afișare liste definitive 2

29.07.2018

Înmatriculări

30.07.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

30.07.2018

 

 

Studii universitare de masterat:

 

Activități

Data

Înscriere

16 – 20.07.2018;

Afișare liste verificare

21.07.2018

Desfășurare Probe concurs admitere

24.07.2018

Afișare liste provizorii

25.07.2018

Contestații

26.09.2018

Afișare liste definitive 1

27.09.2018

Înmatriculări

28-29.07.2018

Afișare liste definitive 2

29.07.2018

Înmatriculări

30.07.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

30.07.2018

 

 

Oferta educațională și cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019

Studii universitare de licență

Domeniul de licență: Teologie

Programul de studii: Teologie Ortodoxă Pastorală

(4 ani, 240 de credite, forma de învățământ IF*)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă asistență socială

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Programul de studii: Teologie ortodoxă didactică

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Muzică

Programul de studii: Muzică religioasă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

* IF - învățământ cu frecvență

 

Studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de masterat: Teologie

Programul de studii:

 • Exegeză biblică
 • Managementul turismului religios
 • Pastorație și viață liturgică
 • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

 

Studii universitare de doctorat - http://univ-ovidius.ro/admitere-doctorat

Școala doctorală de Teologie

Domeniul de doctorat: Teologie

Lista conducătorilor de doctorat și specializările aferente:

ANGHELESCU Gheorghe

.pdf

Istoria filosofiei și patristică

BRÎNZEA Nicolae

.pdf

Dialog ecumenic și misiologie

CORNIȚESCU Emilian

.pdf

Vechiul Testament

DURĂ Nicolae

.pdf

Drept canonic

ISTODOR Gheorghe

.pdf

Misiologie și ecumenism

NECHITA Vasile

.pdf

Misiologie

NICULCEA Adrian

.pdf

Teologie dogmatică ortodoxă și comparată

PETRESCU Teodosie, IPS

.pdf

Noul Testament

RUNCAN Nechita

.pdf

Istorie bisericească universală și a BOR

COTAN Claudiu-Constantin

.pdf

Istoria Bisericilor Ortodoxe. Stat și Biserică în perioada modernă și contemporană

 

 

CRITERII DE ADMITERE

                                                                   

Studii universitare de licență

Teologie Ortodoxă Pastorală

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice – admis/respins)
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (Învățătura de credință); tematica, bibliografia și baza de date privind subiectele testului grilă sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”;
 • Media generală a examenului de bacalaureat;
 • Media examenului de admitere se calculează astfel:
 • 50% nota testului grilă;
 • 50% media generală a examenului de bacalaureat.

Notă:

 1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie vor fi:  a) nota obținută la testul grilă (Teologie Dogmatică Ortodoxă); b) nota de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
 2. Testul psihologic și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012 (Anexa 1);
 3. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe: recitarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni), verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

 

Teologie ortodoxă asistență socială și Teologie ortodoxă didactică

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Media generală a examenului de bacalaureat.

Notă:

Media de admitere este media obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Departajarea candidaților care au mediile de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următorul criteriu:

(1)nota obținută la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

(2)nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

 

Muzică religioasă

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Media generală a examenului de bacalaureat;
 • Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere (admis/respins).

Notă:

Media de admitere este media obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Departajarea candidaților care au mediile de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următorul criteriu:

(1)nota obținută la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

(2)nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

 

 

Studii universitare de masterat

(1) Concursul de admitere constă în susținerea unei probe orale privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, notată de la 1 la 10. Tematica și bibliografia sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”– Anexa 1.

(2) Media de admitere se calculează pe baza mediei examenului de licență și a notei obținute la proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, într-o pondere de 50% fiecare.

 (3) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

(4) Departajarea candidaților care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următoarele criterii:

1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență;

2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

 

 

Taxe admitere 2018

- taxa de înscriere - 100 Lei

- taxa de înmatriculare - 100 Lei

 

Taxe de școlarizare anuale

- TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ – 3000 lei/CPV – 2200 euro;

- TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ – 2800 lei/CPV – 2200 euro;

- TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 2800 lei/CPV – 2200 euro;

- MUZICĂ RELIGIOASĂ – 5000 lei/ CPV – 2200 euro.

 

- PENTRU TOATE PROGRAMELE MASTERALE TAXA DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 1500 lei/CPV -1100 euro/ semestru;

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?