Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole


 

CALENDAR ADMITERE 2018

 

Orar: Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în spaţiile stabilite de conducerile facultăților, între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți. Casieriile UOC vor percepe taxe între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți.

Aprobat HCA 107/2018 si HS 124/2018

 

Studii universitare de licență:

 

Sesiunea iulie 2018:

-        09 - 18 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;

-        18 iulie ora 19.00 – afisarea listelor de control;

-        19 iulie – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;

-        20 – 23 iulie – inmatriculari;

-        23 iulie ora 19.00 – afisarea primei liste de inmatriculati;

-        24 – 26 iulie – inmatriculari;

-        27 iulie – afisarea listei definitive;

-        30 iulie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.

 

Sesiunea septembrie 2018:

-        05 – 10 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;

 -        10 septembrie – afisarea listelor de control;

 -        11 septembrie – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;

 -        12 – 13 septembrie – înmatriculări;

 -        13 septembrie – afisarea primei liste de înmatriculati;

 -        14  septembrie – înmatriculări;

 -        14 septembrie, ora 19.00 – afisarea listei definitive;

 -        15 septembrie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie;

 

 

Studii universitare de masterat:

 

Sesiunea iulie 2018:

-        16 - 25 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;

 -        26 iulie – interviu de admitere;

 -        26 iulie, ora 19.00 – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi

 -        27 iulie – inmatriculari;

 -        27 iulie, ora 19.00 – afisarea listei candidatilor inmatriculati in sesiunea iulie 2018;

 -        30 iulie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.

 

Sesiunea septembrie 2018:

-      6 – 11 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;

-      12 septembrie: sustinerea interviurilor de admitere;

-      12 septembrie: afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;

-      13 - 14 septembrie: inmatriculari;

-      14 septembrie, ora 19.00 – afisarea listei definitive;

-      15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie 2018.

 

http://snsa.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala

 

Oferta educațională și criterii de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019

Programe de studii universitare de licenţă

Numar locuri 

Domeniile de studii de licență pentru care se va organiza admitere în anul 2018 sunt următoarele:

Domeniul Biologie (specializarea Biologie). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Biologie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Geografie (specializările Geografie și Geografia turismului). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Geografie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Știința mediului (specializările Ecologie și protecția mediului. Durată: 3 ani; 180 credite, Diplomă de licențiat în Știința mediului

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

FR – învățământ cu frecvență redusă

Domeniul Horticultură (specializarea Horticultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

 

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

 Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2018 este media de la examenul de bacalaureat.

 Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniile de studii de master pentru care se va organiza admitere în anul 2018 sunt urmatoarele:
Domeniul Agronomie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Agronomie
Program Master: Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Program Master: Agricultură ecologică

Domeniul Biologie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Biologie
Program Master: Conservarea biodiversității

Domeniul Știința mediului. Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în Știința mediului.
Program Master: Analiza și evaluarea impactului de mediu

Domeniul Geografie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Geografie

Program Master: Geografie aplicata si evalurea resurselor turistice (autorizat din septembrie 2017)

 

 Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

 Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

 

TAXELE DE SCOLARIZARE SI TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019 PENTRU PROGRAMELE DE STUDII

DE LICENTA SI MASTER

TAXE DE SCOLARIZARE

 

Taxe de scolarizare pentru anul universitar 2018 2019 – studenti romani - Lei -

Taxe de scolarizare/an pentru candidati cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută  - Euro -

PROGRAME DE LICENTĂ

   

Agricultură

3600

2600

Agricultură FR

3600

2600

Biologie

3600

2600

Geografie

3350

2600

Geografia Turismului

3350

2600

Ecologie

3600

2600

Horticultura

3600

2600

 PPROGRAME DE MASTER

   

Controlul si Monitorizarea Calitatii Produselor

3700

2600

Agricultura ecologica

3700

2600

Conservarea biodiversitatii

3700

2600

Analiza si evaluarea impactului de mediu

3700

2600

Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice

3700

2600

 

 

TAXE DE ADMITERE

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE
- Lei -

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE
- Lei -

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză
- Eur -

Taxă de evaluare  a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și cetățeni romani cu acte de studii emise de alte state pentru toate formele de studiu
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de limbă engleză pentru candidații cetățeni străini
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați străini
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români
- Lei -

Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE
- Euro -

Programe de licenta

100

100

100

100

Nu este cazul

100

200

100

Programe de master

100

100

100

100

Nu este cazul

100

200

100

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?