Facultatea de Matematică și Informatică

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, Forma de învățământ IF)

 
Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică informatică

Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică (în limba engleză)

IF – învățământ cu frecvență

Documente necesare la înmatriculare la studii de licenţă
Programul comisiei de înmatriculări 

Calendarul admiterii la studii de licenţă

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (LICENTA):

 • Absolvent cu diplomă/adeverință de Bacalaureat;
 • Concurs de dosare si scrisoare de intentie care va fi evaluata cu calificativul admis/respins.

Ierarhizarea candidatilor  care au primit calificativul admis la scrisoarea de intentie se face tinând cont de media de admitere (M) care se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:

M = (85 N1 + 15 N2)/100

unde:

N1 = Media la examenul de bacalaureat.

N2 = Maximul dintre nota la disciplina Matematică şi nota la disciplina Informatică obținute în cadrul examenului de Bacalaureat cu precizarea că, dacă una dintre note lipsește, acesteia i se va atribui valoarea 0 în câmpul corespunzător din platforma online.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Maximul dintre nota la disciplina Matematică şi nota la disciplina Informatică obținute în cadrul examenului de Bacalaureat;
 2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română (proba scrisă);
 3. Data înscrierii și Numărul legitimației de concurs (antecedența are prioritate).

Programe de studii universitare de master

(2 ani, 120 credite, Forma de învățământ IF)

 
Domeniul de master: Matematică
Programul de studiu: Matematică Didactică

Domeniul de master: Matematică
Programul de studiu: Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică

Domeniul de master: Informatică
Programul de studiu: Modelare şi Tehnologii Informatice

Domeniul de master: Informatică
Programul de studiu: Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite

IF – învățământ cu frecvență

Calendarul admiterii la studii de master

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (MASTER):

 • Absolvent cu diplomă/adeverință de Licență;
 • Concurs prin susţinerea unui eseu în cadrul unei probe orale de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului.

Candidații declarați admiși după evaluarea probei orale vor fi clasificați pe baza mediei de admitere (M), care se calculează cu 2 zecimale (fără rotunjire), după următoarea formulă:

M = (75xN1+25xN2)/100,

unde N1 = media generală obținută la examenul de Licență,

N2 = nota obținută la proba orală.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Media generală obţinută la examenul de Licenţă;
 2. Nota obţinută la proba orală;
 3. Nota la prezentarea lucrării de Licență;
 4. Numărul legitimației de concurs.

Taxe de școlarizare

Studii de licență
Matematică, Matematică informatică – 2900 lei
Informatică – 3300 lei
Informatică în limba engleză – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – studenți din țări terțe UE – 3000 euro

Studii de masterat
Matematică didactică – 3500 lei
Matematică aplicată – 3500 lei
Modelare matematică în finanțe și analiză economică – 3500 lei
Modelare și tehnologii informatice – 3500 lei
Medii virtuale multi – modale distribuite – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – 3500 euro

 

Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Matematică și Informatică, puteți trimite mail la adresa: mateinfo@univ-ovidius.ro sau puteţi accesa pagina de admitere dedicată.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?