Facultatea de Litere

 

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ cu frevenţă IF*)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR**)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (forma de învățământ IF*)

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF*)

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF*)

 

*) IF – învățământ cu frecvență; **) IFR – învățământ cu frecvență redusă

 

Probe de concurs:

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR):

1.Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Jurnalism:

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Pentru studii universitare de licență, criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III sau menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale, recunoscute de MEN, corespunzătoare probelor / criteriilor de admitere  specifice fiecărei specialzări, are dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri /fără taxă.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

 • Studii de românistică
 • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
 • Studii anglo-americane
 • Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european

Pentru fiecare dintre specializările/programele de studii, concursul de admitere la studii de masterat constă din:

1. Interviu motivational - probă orală - Pondere 50%
2. Media generală de licenţă - Pondere 50%.

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;

Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Admiterea la studii universitare de masterat se susţine în limba română. Pentru studiile de masterat la care şcolarizarea este organizată într-o limbă străină (Studii anglo-americane şi Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european), admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii (engleză, respectiv franceză).

 

Taxe de școlarizare

Programele de studii universitare de licență, IF – 3200 lei

Programe de studii universitare de licență, IFR – 3000 lei

Studii universitare de masterat – 3.400 lei

Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de licenţă,

pentru sesiunile iulie - septembrie 2017

Activităţi

Sesiunea iulie 2017

Sesiunea septembrie 2017

Înscriere

12-20 iulie (închidere platformă: 20 iulie, orele 14.00)

4-7 septembrie

Afişare liste verificare

21 iulie

8 septembrie

Desafăşurare Probe de concurs admitere

24 iulie

9 septembrie

Afişare liste provizorii

25 iulie

10 septembrie

Contestaţii

-

-

Înmatriculări

26-28 iulie

10-12 septembrie

Afişare liste definitive (care se vor actualiza)

29 iulie

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

30-31 iulie

13-14 septembrie

Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

31 iulie

15 septembrie


Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de masterat,

pentru sesiunile iulie - septembrie 2017

 

Activităţi

Data

Înscriere

12-20 iulie şi 4-8 septembrie

Afişare liste verificare

9 septembrie

Desfăşurare Probe de concurs admitere

10 septembrie

Afişare liste provizorii

11 septembrie

Contestaţii

-

Înmatriculări

11-12 septembrie

Afişare liste definitive care se vor actualiza

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

13-14 septembrie

Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

15 septembrie

 

Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Litere 

- puteți intra pe site-ul Facultății de Litere: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere (Aici gasiti toate informațiile necesare)
- puteți trimite mesaje la adresa: litere.admitere@univ-ovidius.ro
 
 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?