Facultatea de Litere

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:

  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ cu frevenţă IF*)
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR**)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF*)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF*)
  • Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) (forma de învățământ IF*)


Domeniul de licență: Studii culturaleq

  • Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF*)

 

Domeniul de licență: Științe ale comunicării

  • Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF*)

 

*) IF – învățământ cu frecvență; **) IFR – învățământ cu frecvență redusă

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

  • Studii de românistică
  • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
  • Studii anglo-americane

 

 

CRITERII DE ADMITERE

Studii universitare de licenta

I.CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE DEPARTAJARE

Domeniul de studii universitare de licență LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5) - 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (italiană/franceză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană), forma de învățământ frecvență redusă (IFR)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.   

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Domeniul de studii universitare de licență STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Domeniul de studii universitare de licență ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism, forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută, criteriile de selecție și ponderea acestora sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii români, UE, SEE, CE, la toate domeniile și programele de studii universitare de licență.

Pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută, criteriile de departajare sunt următoarele, pentru toate domeniile și programele de studii universitare de licență:

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obţinute pe parcursul anilor de liceu.

 

Studii universitare de masterat

II. CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE DEPARTAJARE

Domeniul de studii universitare de masterat: FILOLOGIE

Studii de românistică

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50% Media generală de licenţă

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50%Media generală de licenţă

Studii anglo-americane

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50%Media generală de licenţă

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE, valabile pentru toate programele de studii universitare de masterat ale Facultății de Litere:

1. Nota obţinută la lucrarea de licenţă;

2. Media generală a anilor de studii de licenţă.

 

 

TAXE

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE:100 lei (+ 20 lei pt. Fiecare opţiune suplimentară, la specializările unde se pot face înscrieri pein alunecare)

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei

Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro

Taxe de școlarizare anuale :

-      Pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții UE, SEE, CEE: 3500 lei

-      Pentru programul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă: 3300 lei

-      Pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei

Taxă înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro

Taxe de școlarizare anuale :

-      Pentru toate programele de studii universitare de masterat, pentru studenții UE, SEE, CEE: 3700 lei

-      Pentru toate programele de studii universitare de masterat, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro

 

Taxe de şcolarizare - Anul pregătitor pentru învățarea limbii române ca limbă străină:2200 Eur/an - 3600 Eur/an (în funcţie de profil) 

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

 
Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Litere 
- puteți intra pe site-ul Facultății de Litere: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere (Aici gasiti toate informațiile necesare)
- puteți trimite mesaje la adresa: litere.admitere@univ-ovidius.ro

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?