Cine poate obţine scutire de la plata taxei de înscriere?

Anumite categorii de candidaţi beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare, după cum urmează:

a)      candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani - vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în copie legalizată;

b)      candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa - vor prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;

c)      copiii personalului didactic aflat în activitate - vor prezenta adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;

d)     candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial - vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. 

Se acceptă scutirea de taxă de înscriere la Concursul de Admitere 2016 numai pentru un singur program de licenţă, unde candidatul va depune actele de înscriere în original în perioada de înmatriculare.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?