Facultatea de Istorie și Științe Politice

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

Vă invităm să consultați site-ul Facultății de Istorie și Științe Politice: http://isp.univ-ovidius.ro/

 

Admitere 2017

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2017 - 2018

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

-         Eseu motivațional notat cu admis/respins

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 50%.

-         Interviu pe baza unui proiect, în procent de 50%

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

 

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Programe de licenţă:

ISTORIE - 100 lei

ŞTIINŢE POLITICE - 100 lei

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 100 lei

 

Programe de masterat:

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ - 120 lei

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN  SEC.XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE – 120 lei

 

În momentul înmatriculării se plăteşte şi o taxă de 100 lei, taxă de înmatriculare

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE

Programe de licenţă:

ISTORIE - 3000 lei

ŞTIINŢE POLITICE - 3000 lei

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 3000 lei

 

Programe de masterat:

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ - 3500 lei

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN  SEC.XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE - 3500 lei

Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Istorie și Științe Politice, puteți trimite mail la adresa: istorie.admitere@univ-ovidius.ro

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?