Facultatea de Construcții

ADMITERE 2017

Sesiunea iulie 2017

Studii universitare de licență

Activitati

Data

Înscrierea candidaților

10.07.2017-26.07.2017

Afișarea listelor provizorii

26.07.2017

Afișarea rezultatelor privind evaluarea scrisorii de intenție

26.07.2017

Contestatii

27.07.2017

Afișarea listelor  definitive dupa solutionarea contestatiilor

27.07.2017

Înmatricularea candidaților declarați admiși

28.07.2017- 30.07.2017

Afișarea listelor actualizate în urma înmatriculărlior

31.07.2017

Înmatricularea candidaților din lista actualizată

31.07.2017 - 01.08.2017

Afișarea listelor finale de admitere

01.08.2017

 

Studii universitare de masterat:

Activitati

Data

Înscrierea candidaților

10.07.2017-27.07.2017 și

04.09.2017- 10.09.2017

Sustinerea probei orale

11.09.2017

Afișarea listelor provizorii

11.09.2017

Contestatii

12.09.2017

Afișarea listelor definitive dupa solutionarea contestatiilor

12.09.2017

Înmatricularea candidaților declarați admiși

13.09.2017- 14.09.2017

Afișarea listelor actualizate în urma înmatriculărlior

14.09.2017

Înmatricularea candidaților din lista actualizata

15.09.2017

Afișarea listelor finale de admitere

15.09.2017

 
 
 
 
Vă invităm să consultați site-ul Facultății de Construcții: http://constructii.univ-ovidius.ro/
 

Programe de studii universitare de licenţă

(4 ani, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Inginerie Civilă
Programele de studii:
Construcţii civile, industriale şi agricole
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

IF – învățământ cu frecvență

Studii de licență, sesiunea iulie și septembrie 2017 – concurs de dosare:
Media generală de admitere (MGA):
MGA=MGB unde:
MGB este media generală de bacalaureat;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor generale.

 

Programe de studii universitare de masterat

(3 semestre)

Domeniul de masterat: Inginerie civilă şi instalaţii
Programele de studii:
Ingineria structurilor de construcţii
Ingineria şi managementul resurselor de apă
Inginerie costieră

Domeniul de masterat: Inginerie şi management
Programul de studii: Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii

Studii de masterat, sesiunea iulie și septembrie 2017

Media generală de admitere (MGA):
MGA=0,6xNPO+0,4xMGD unde:

NPO este nota obtinuta la proba orala care se va sustine la data stabilita in calendar;
MGD este media generală a examenului de licenta/diplomă;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media generală de absolvire a studiilor de licență;
Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/licență.

Taxe de școlarizare

Studii universitare de licență – 3000 lei/an

Studii universitare de masterat – 1750 lei/semestru

Taxă pentru studenți străini – 3000 euro/an

Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Construcții, puteți trimite mail la adresa: secretariat_FC@univ-ovidius.ro

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?