Facultatea de Construcții

CALENDARUL ADMITERII LA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 2018

Studii universitare de licență

Sesiunea iulie 2018

09.07.2018 - 25.07.2018 - Înscrierea candidaților

25.07.2018 - Afișarea rezultatelor privind evaluarea scrisorii de intenție și a listelor provizorii

26.07.2018 – Contestatii

26.07.2018 - Afișarea listelor candidaților declarați admiși dupa solutionarea contestatiilor

27.07.2018- 30.07.2018 - Înmatricularea candidaților declarați admiși

30.07.2018 - Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

 

Sesiunea septembrie 2018

La studiile universitare de licență, sesiunea de admitere din septembrie 2018 se va organiza numai dacă rămân locuri neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie 2018.

 

05.09.2018 - 10.09.2018 - Înscrierea candidaților

10.09.2018 - Afișarea rezultatelor privind evaluarea scrisorii de intenție și a listelor provizorii

11.09.2018 – Contestatii

11.09.2018 - Afișarea listelor candidaților declarați admiși dupa solutionarea contestatiilor 12.09.2018- 14.09.2018 - Înmatricularea candidaților declarați admiși

14.09.2018 - Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

Studii universitare de master

Sesiunea iulie 2018

15.07.2018 - 24.07.2018 - Înscrierea candidaților

25.07.2018 - Sustinerea probei orale

25.07.2018 - Afișarea rezultatelor la proba orală și a listelor provizorii

26.07.2018 – Contestatii

26.07.2018 - Afișarea listelor listelor candidaților declarați admiși dupa solutionarea contestatiilor

27.07.2018- 30.07.2018 - Înmatricularea candidaților declarați admiși

30.07.2018 - Afișarea listelor finale de admitere

 

Sesiunea septembrie 2018

La studiile universitare de licență, sesiunea de admitere din septembrie 2018 se va organiza numai dacă rămân locuri neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie 2018.

 

05.09.2018 - 10.09.2018 - Înscrierea candidaților

11.09.2018 – Sustinerea probei orale

11.09.2018 – Afișarea rezultatelor la proba orală și a listelor provizorii

12.09.2018 – Contestatii

12.09.2018 - Afișarea listelor candidaților declarați admiși dupa solutionarea contestatiilor 13.09.2018- 14.09.2018 - Înmatricularea candidaților declarați admiși

14.09.2018 - Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

 

 

 

CRITERII DE ADMITERE

Criterii de admitere la studii universitare de licență

   1. Scrisoarea de intenție evaluată cu Admis/Respins

   2. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :              MGA – media generală de admitere;

                       MGB – media generală de bacalaureat.

 

Criteriile de departajareîn cazul mediei generale de admitere egale sunt:

    a) Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;

    b) Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale.

Criterii de admitere la studii universitare de master

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de master se stabileşte astfel:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        NPO – nota obținută la proba orală;

                        MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

 

Criteriile de departajareîn cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1.       Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2.       Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de     diplomă/licență;
  3.       Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

 

 

Taxe

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 100 de lei pe domeniu.

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2018-2019, taxa de şcolarizare este 3300 lei/an.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul II - studii universitare de masterat se organizează în domeniile universitare de master acreditate.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei pentru domeniu/un program de studiusuplimentar se vor plăti 20 de lei pentru fiecare program de studiu.

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2018-2019, taxa de şcolarizare este 3900lei/an (1950 lei/semestru).

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

Vă invităm să consultați site-ul Facultății de Construcții: http://constructii.univ-ovidius.ro/

Pentru informații suplimentare despre înscrierea la Facultatea de Construcții, puteți trimite mail la adresa: secretariat_FC@univ-ovidius.ro

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?