Facultatea de Arte

ADMITERE 2018

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 - practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

3. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 - practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2 - practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Dramaturgie universală:

Albert Camus – “Neînţelegerea”;  A.P. Cehov - “Pescăruşul”;  Maxim Gorki – “Azilul de noapte”; William Shakespeare – “Hamlet”.

Dramaturgie  română:

I. L. Caragiale - “O scrisoare pierdută”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Apus de soare”;  Camil Petrescu – “Suflete tari”;  Marin Sorescu – “A treia ţeapă”.

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Ion Ianegic, Tilde Urseanu, Liviu Ionescu – Istoria baletului (capitolele cuprinse între romantism şi modernism); William Fleming – Arte şi idei (3 vol.)

MATERIAL VIDEO: Clasic: Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Frumoasa din pădurea adormită; Neoclasic: Serenade – George Balanchine; Librete inspirate de literatură: Spartacus – Yurii Grigorovic, Carmen – Roland Petit; Modern: Carmen – Mats Ek, Black & White – Jiri Kylian, Signes – Carolyn Carlson.

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/respins - practic

a) Vocalize;

b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;

c) Auz muzical:

- Recunoaşterea intervalelor simple;

d) Solfegiu la prima vedere:

 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- analiza solfegiului;

 

PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Muzică

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.    

 Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

Giuleanu, Victor – Manualele pentru clasele IX – XII pentru licee de muzică, orice ediţie; Giuleanu, Victor – Principii fundamentale în teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975; Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Editura muzicală, Bucureşti, 1986; Bucescu, Iulia, Crăiniceanu, Dumitru – Teoria muzicii – metodă de studiu autodidact, Editura LiberArt, 1994; Râpă, Constantin – Teoria superioară a muzicii, vol. I, II, Editura MediaMusica, Cluj, 2001 – 2002; Dumitrescu, Ion – 120 Solfegii de grad superior, vol. I, Editura Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1972; Duţică, Gheorghe – Solfegiu, dicteu, analiză muzicală, solfegii grupa A, Editura Artes, Iaşi, 2004.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I – se apreciază cu Admis / Respins

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm. 

 

PROBA II – specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1 – pondere 50%

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Subproba 2 – pondere 50%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

 

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Bibliografie:

ARNHEIM,R.; Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator, Ed.Meridiane,1979; BERGER,R.; Descoperirea picturii,vol.I,II,III, Ed.Meridiane,1967; BOILEAU,C.; Geometria secreta a pictorilor, Ed.Meridiane,1979; DA VINCI,L.; Tratat despre pictura,Ed.Meridiane,1971; FAURE, E.;Istoria artei, vol.I, II, III, IV,V,Minerva,1970; FRANCASTEL, P.;Realitatea figurativa, Ed.Meridiane,1972; GHITESCU ,G .;Anatomia si Antropologia artistica,vol.I, II, III EDP,1979; RADIAN, H., R.; Cartea proportiilor, Ed.Meridiane, Buc.,1981; *Manualul de Istoria Artei pentru liceele de artă; *Reviste, cataloage şi albume de specialitate.; *paginile de Internet in profil

 

Studii universitare de masterat

 

- Arta spectacolului de music-hall

  • Proba I: Interviu - sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat - se apreciază cu  admis/  respins – pondere notă 50%
  •  Proba II:  practic - pondere notă 50%
  • Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

            Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

           

- Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

  • Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal – pondere notă 50%
  • Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse - pondere notă 50%

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

                       

- Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală

Proba II: sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

 

- Arta educaţiei muzicale

Proba I: Interviu - se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

            Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egală: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

CALENDAR ADMITERE

sesiunile iulie – septembrie 2018

Studii universitate de licență

 

Artele Spectacolului (Actorie) – Sala Studio II

 

PROBA I:                              27 iulie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             28 iulie 2018, orele 10.00

                                    

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 10.00

 

Artele Spectacolului (Coregrafie) – Sala Studio I

 

PROBA I:                              27 iulie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             28 iulie 2018, orele 10.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 10.00

 

Interpretare Muzicală (Canto) – Sala Aida Abagief, cămin C2 - Mansardă

 

PROBA I:                              26 iulie 2018, orele 18.00

PROBA II:                             27 iulie 2018, orele 18.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 18.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 18.00

 

Muzică - Sala Daniel Sărăcescu, cămin C2, demisol

 

 

PROBA I:                              26 iulie 2018, orele 12.00

PROBA II:                             27 iulie 2018, orele 10.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 12.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 10.00

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative – Sala Mansardă - Arte vizuale

 

PROBA I:                              26 iulie 2018, orele 09.00

PROBA II:

Subproba 1:                           27 iulie 2018, orele 08.00

Subproba  2:                          28 iulie 2018, orele 08.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 09.00

PROBA II:

Subproba 1:                           12 septembrie 2018, orele 08.00

Subproba  2:                          13 septembrie 2018, orele 08.00

 

 

Studii universitare de master

 

Arta actorului de music-hall – Sala Studio I

 

PROBA I:                              27 iulie 2018, orele 16.00

PROBA II:                             28 iulie 2018, orele 16.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 16.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 16.00

                        

Arta spectacolului liric – Sala Aida Abagief, cămin C2 - Mansardă

 

PROBA I:                              26 iulie 2018, orele 15.00

PROBA II:                             27 iulie 2018, orele 15.00

 

PROBA I:                              11 septembrie 2018, orele 15.00

PROBA II:                             12 septembrie 2018, orele 15.00

 

Arta educației muzicale - Sala Daniel Sărăcescu, cămin C2, demisol

 

PROBĂ:                                 27 iulie 2018, orele 13.00

 

PROBĂ:                                 12 septembrie 2018, orele 13.00

 

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii – Cămin C2, parter

 

PROBA I:                              27 iulie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             28 iulie 2018, orele 10.00

                       

PROBA I:                              12 septembrie 2018, orele 10.00

PROBA II:                             13 septembrie 2018, orele 10.00

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

sesiunea iulie 2018

 

Studii universitate de licență

 

Nr. Crt.

Domeniul de studii

Programul de studii universitare de licență

Forma de învăță-mânt

Durata de studii

Nr de credite

Total locuri

Fără taxă

Cu taxă

Cifra de școlarizare pentru români, UE, SEE, CE

Din care

Locuri repartizate pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României

Locuri repartizate pentru absolvenți de licee situate in mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

1.

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

IF

3 ani

180

15

13

1

-

-

2

2.

Teatru

Artele spectacolului (coregrafie)

IF

3 ani

180

10

7

1

-

-

3

3.

Muzică

Interpretare muzicală-canto

IF

4 ani

240

8

7

-

1

-

1

4.

Muzică

Muzică

IF

3 ani

180

15

12

-

-

1

3

5.

Arte vizuale

Padagogia artelor plastic și decorative

IF

 

 

25

15

-

-

2

10

 

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere

Vă invităm să consultați site-ul Facultății de Arte: http://arte.univ-ovidius.ro/

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?