Informaţii pentru candidaţii de etnie romă

 

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele necesare pentru toți cetățenii români, următoarele documente

·      recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a romilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·      copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·      declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia romă;

·      cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii.

 

Candidaţii romi care îşi probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenţionate de la bugetul de  stat. Admiterea se realizează pe criterii minimale (media 5,00), în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, pe locurile repartizate special candidaţilor romi.

Dacă numărul de candidaţi romi admişi în lista este mai mic decât numărul de locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) alocate special pentru aceştia, atunci locurile neocupate rămân disponibile pentru sesiunea a II-a de admitere.

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele necesare pentru toți cetățenii români, următoarele documente

·      recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a romilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·      copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·      declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia romă;

·      cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii.

 

Candidaţii romi care îşi probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenţionate de la bugetul de  stat. Admiterea se realizează pe criterii minimale (media 5,00), în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, pe locurile repartizate special candidaţilor romi.

Dacă numărul de candidaţi romi admişi în lista este mai mic decât numărul de locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) alocate special pentru aceştia, atunci locurile neocupate rămân disponibile pentru sesiunea a II-a de admitere.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?