Cine poate obţine scutire de la plata taxei de înscriere?

Dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii de candidaţi, beneficiezi de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare: 

  1. candidații orfani cu vârsta de până la 26 ani - vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în copie, cu certificarea conformităţii cu originalul; 
  2. candidații salariați UOC - vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului; 
  3. copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate - vor prezenta adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate. În cazul învățământului preuniversitar; 
  4. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ – vor prezenta - talonul de pensie și adeverință de la locul de munca unde a activat părintele cadru didactic sau didactic auxiliar. 
  5. candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial - vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. Dacă te înscrii online pe http://admitereonline.univ-ovidius.ro, trebuie să le încarci aceste acte doveditoare în platformă.  

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?