Programe de studii de Master

     

      Facultatea de Litere

 • Studii de românistică
 • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
 • Studii anglo-americane
 • Limbile moderne în dinamică plurilingvă 

 

       Facultatea de Istorie și Științe Politice

 • Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie
 •  Antropologie şi Istorie Europeană

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 • Matematică didactică
 • Medii virtuale multi-modale distribuite
 • Modelare și tehnologii informatice

 

      Facultatea de Arte

 • Arta actorului de music-hall
 • Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii
 • Arta spectacolului liric
 • Arta educației muzicale

 

      Facultatea de Construcții

 • Ingineria structurilor de construcţii
 • Ingineria şi managementul resurselor de apă
 • Inginerie costieră
 • Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii

 

      Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

 • Agricultură ecologică
 • Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
 • Analiza și evaluarea impactului de mediu
 • Conservarea biodiversității
 • Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice

 

      Facultatea de Teologie

 • Exegeză biblică
 • Managementul turismului religios
 • Pastorație și viață liturgică
 • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

 

      Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 • Psihodiagnoza personalității
 • Management educațional
 • Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

 

      Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Educație fizică și sport școlar
 • Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
 • Performanță în sport

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?