Programe de studii de Master

Facultatea de Arte

 

 • Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii
 • Arta actorului de music-hall
 • Arta educației muzicale
 • Arta spectacolului liric

 

Facultatea de Construcții

 

 • Ingineria și managementul resurselor de apă
 • Ingineria structurilor de construcții
 • Inginerie costieră
 • Ingineria și managementul proiectelor de construcții

 

Facultatea de Drept și Științe Administrative

 

 • Drept maritim
 • Drept public
 • Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice
 • Științe penale
 • Administrație europeană. Instituții și politici publice
 • Managementul instituțiilor publice

 

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 

 • Educație fizică și sport școlar
 • Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
 • Performanță în sport

 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

 • Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor
 • Calitate și certificare în construcțiile sudate
 • Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate
 • Ingineria și managementul sistemelor de producție

 

Facultatea de Istorie și Științe Politice

 

 • Antropologie și istorie europeană
 • Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație

 

Facultatea de Litere

 

 • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
 • Studii anglo-americane (în limba engleză)
 • Studii de românistică
 • Limbile moderne în dinamică plurilingvă (franceză, engleză)
 • Relații publice și dezvoltare interculturală

 

Facultatea de Matematică și Informatică

 

 • Matematică didactică
 • Medii virtuale multimodale distribuite
 • Modelare și tehnologii informatice

 

Facultatea de Medicină

 

 • Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice

 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

 

 • Psihodiagnoza personalității
 • Management educațional

 

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

 

 • Agricultură ecologică
 • Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
 • Analiza și evaluarea impactului de mediu
 • Conservarea biodiversității
 • Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice

 

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

 

 • Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul
 • Tehnologii și management în prelucrarea petrolului
 • Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile

 

Facultatea de Științe Economice

 

 • Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii
 • Administrarea și auditul proiectelor de afaceri
 • Asigurarea calității în afaceri
 • Contabilitatea și auditul afacerilor
 • Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor
 • Finanțe corporative și bănci
 • Administrarea afacerilor internaționale
 • Managementul organizaţiilor publice şi private

 

Facultatea de Teologie

 

 • Exegeză biblică
 • Managementul turismului religios
 • Pastorație și viață liturgică
 • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?